Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BM614 Robotik 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu ders mühendislikteki öğrencilere multi-disipliner çalışma yapma becerisi kazandırmaya yönelik bir derstir. Derste bilgisayar, elektrik ve makine mühendisliğini ilgilendiren alt yapılar verilerek, 3 serbesti derecesi olan bir robot tasarımı ve kontrolü dönem projesi olarak verilmekte ve ilgili becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- FU K.S., GONZALEZ R.C., LEE C.S.G.,Robotics Control, Sensing, Vision and Intelligence, McGrow-Hill, 1987. 2- GROOVER M.P., WEISS M., NAGEL R.N., ODREY N.G., Industrial robotics: Technology, programming and applications, New York McGrow-Hill, 1986. 3- BİNGÜL, Z., KUCUK S., Robot Tekniği 1, Birsen Yayınevi, 2005. 4- PAUK R.P., Robot manipulators: Mathematics, Programming and Control, MIT press, 1981. 5- VAROL, A., Robotik, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 2000.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Robotiğe giriş ve tarihsel gelişim, otomasyon sistemlerinde robotlar, robotlarda eksenler, koordinat sistemleri ve robot çeşitleri, robot çeşitleri, robot hareket ettirme sistemleri, robotlarda uç elemanları, robot dinamiği, robot kinematiği, kinematik analiz, yörünge planlaması, robot simülasyon yazılımları, uygulama örnekleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Robotiğe giriş, tarihsel gelişim ve temel kavramlar
2 Otomasyon sistemlerinde robotlar, grup teknolojisi
3 Robotlarda eksenler, koordinat sistemleri
4 Robot çeşitleri ve kullanım yerleri
5 Robot hareket ettirme sistemleri
6 Robot dinamiği
7 Robot kinematiği ve kinematik analiz
8 Arasınav
9 Düz kinematik denklemlerin çıkartılması
10 Ters kinematik problemi ve çözüm yöntemleri
11 Yörünge planlaması, konum ve hız eğrilerinin elde edilmesi
12 Robotlarda uç elemanları
13 Robot simülasyon yazılımları
14 Robot programlama
15 Dönem sonu sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
118358 1409770 Sistemi çalıştıracak bilgisayar/mikroişlemci yazılımını hazırlayabilme
118359 1413531 Proje tasarımlarını en verimli ve ekonomik biçimde yapabilme becerisi kazanma
118360 1416303 Analiz ve sentez işlemleri sonucunda elde edilen verileri; rapor halinde sunup, yorumlayabilme
118361 1419887 Mekatronik alanındaki gelişmeleri izlemeyebilme
118362 1422661 Robot programlama yeteneği edinme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74738 Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme.
2 74739 Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
3 74740 Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
4 74741 Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
5 74742 Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
6 74743 Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
7 74744 Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
8 74745 Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
9 74746 Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
10 74747 Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.