Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103076232011 Sonlu Cisim Aritmetiği 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Sonlu cisimler ve uygulamalarını tanıtmak, incelemek ve bunların bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki uygulamalarını tanıtmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Sedat Akleylek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

R.McElliece, Finite Fields for Computer Scientists and Engineers, Springer, 1986. R. Lidl and H. Niederreiter, Introduction to finite fields and their applications, Cambrdige University Press, 1994. D. Jungnickel, Finite fields: structure and arithmetics, B.I. Wissenschaftsverlag, 1993. Jean-Pierre Deschamps, Hardware Implementation of Finite-Field Arithmetic, McGraw Hill Professional, 2008. A. Menezes, Applications of Finite Fields, Kluwer, 1993.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste kısaca genel denklerim çözümlerini elde etmek için sonlu cisimler üzerindeki cebirsel yapılar ve donanım ve yazılım platformlarındaki uygulamalarını erinlemesine incelenmektedir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 75 75
2 Final Sınavı 1 113 113

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sonlu cisimlere giriş, temel tanımlar UYGULAMALI MATEMAT_Kriptolojiye giris ders notları.pdf
2 Sonlu cisimlerin yapısı ve uygulamaları Lecture4.pdf
3 İz, norm ve bazlar Lecture5.pdf
4 İndirgenemez polinomlar ve yapıları Lecture6.pdf
5 Sonlu cisimler üzerindeki polinomlar ve soyut özellikleri Lecture7.pdf
6 Sonlu cisim aritmetiği ve sonlu cisimler üzerindeki çözümü zor problemler
7 Sonlu cisimler üzerindeki çözümü zor problemler ve uygulamalar
8 Donanımsal ve yazılımsal uygulamalar
9 Ara sınav
10 Sonlu cisimlerin çarpanlara ayrılması
11 Sonlu cisimler üzerinde doğrusal yinelemeler
12 Sonlu cisimler üzerinde doğrusal yinelemeler
13 Permütasyon polinomları
14 Donanımsal ve yazılımsal uygulamalar
15 Genel gözden geçirme
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
88555 1180891 Sonlu cisimler üzerinde çözüm elde edebilir.
88556 1160831 Sonlu cisimleri kullanan sistemleri daha iyi anlama
88557 1182715 Sonlu cisimler üzerinde bulunan çözümlerden genel çözüme geçebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67006 Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme.
2 67007 Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
3 67008 Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
4 67009 Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
5 67010 Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
6 67011 Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
7 67012 Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
8 67013 Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
9 67014 Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
10 67015 Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.