Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BM632 Kuantum Bilgisayarlarda Hesaplama Yöntemi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında, kuantum hesaplamanın temelleri ve kuantum sonrası sistemlerin anlaşılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, kuantum simülatör kullanımı ve matematiksel zor problemler üzerine odaklanılacaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kuantum Bilgisayarlarda Hesaplamaya Giriş, Phillip Kaye, Raymond Laflamme, Michele Mosca. https://math.nist.gov/quantum/zoo/, Quantum algorithms: an overview, Ashley Montanaro, Kaye P., Laflamme R., Mosca M., An Introduction to Quantum Computing, Oxford Press,2007

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kuantum hesaplamalarına giriş. Klasik ve Kuantum bitleri, özellikleri, tersinir işlemler. Kubitlerin ölçülmesi. Genel kuantum hesaplama işlemi. Basit kuantum hesaplamalı problemler: Shor Algoritması, Grover Algoritması. Kuantum sonrası güvenilir kripto sistemler. Kuantum bilgisayar simülatörleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 73 73
2 Final Sınavı 1 115 115

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kuantum hesaplamalara giriş
2 Kuantum hesaplamalara giriş, kuantum kapıları
3 Klasik ve Kuantum bitleri, özellikleri, tersinir işlemler.
4 Klasik ve Kuantum bitleri, özellikleri, tersinir işlemler.
5 Kuantum bilgisayar simülatörleri
6 Basit kuantum hesaplamalı problemler: Shor Algoritması
7 Basit kuantum hesaplamalı problemler: Shor Algoritması
8 Basit kuantum hesaplamalı problemler: Grover Algoritması
9 Ara sınav
10 Basit kuantum hesaplamalı problemler: Grover Algoritması
11 Kuantum bilgisayar simülatör örnek uygulama geliştirme
12 Kuantum bilgisayar simülatör örnek uygulama geliştirme
13 Kuantum sonrası güvenilir kriptosistemler
14 Kuantum sonrası güvenilir kriptosistemler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1498554 kuantum simülatör kullanımı öğrenilir
2 1498555 matematiksel zor problemlerin çözüm teknikleri öğrenilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74738 Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme.
2 74739 Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
3 74740 Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
4 74741 Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
5 74742 Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
6 74743 Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
7 74744 Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
8 74745 Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
9 74746 Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
10 74747 Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.