Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BM634 Tasarım Desenleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Nesne Yönelimli Programlama metodolojisine dayalı yazılım gerçeklemelerinde kullanılabilecek probleme özgü tasarım desenleri

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Ogr. Uy. Recai OKTAŞ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides, Pearson Education, 1994

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 2 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 50 50
5 Derse Katılım 14 3 42
54 Ev Ödevi 2 33 66

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tasarım Desenlerine Giriş
2 Nesneye dayalı tasarım ve UML
3 Nesneye yönelik programlama ilkeleri
4 Davranışsal Tasarım Deseni: Iterator
5 Yapısal Tasarım Deseni: Composite
6 Davranışsal Tasarım Deseni: Command
7 Kurucu Tasarım Deseni: Factory ve Abstract Factory
8 Kurucu Tasarım Deseni: Singleton
9 Ara Sınav
10 Yapısal Tasarım Deseni: Facade
11 Yapısal Tasarım Deseni: Adapter
12 Yapısal Tasarım Deseni: Template
13 Davranışsal Tasarım Deseni: Observer
14 Davranışsal Tasarım Deseni: Visitor
15 Davranışsal Tasarım Deseni: Visitor

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511518 Davranışsal Tasarım desenlerini uygulayabilme
2 1511519 Öğrenilen tasarım desenlerini uygulayarak etkin ve kaliteli yazılımlar geliştirebilme
3 1511520 NYP Kavramları hakkında detaylı bilgi ve kullanma becerisine sahip olma
4 1511521 Yazılım geliştirme sürecinde tasarım desenlerini kullanarak, zamandan ve iş gücünden tasarruf edebilme
5 1511522 Yapısal Tasarım desenlerini uygulayabilme
6 1511523 Sınıf tasarım ilkeleri hakkında bilgi sahibi olma ve yazılım geliştirme sürecinde uygulayabilme
7 1511524 Var olan bir tasarımı tekrardan inceleyip, analiz edip, tasarım desenlerini kullanarak yeniden tasarlayabilme
8 1511525 Kurucu tasarım desenlerini uygulayabilme
9 1511526 Tasarım desenini UML diyagramları ile gösterebilme
10 1511527 Yazılım geliştirme sürecinde ihtiyaç duyulan deseni ve kullanım amacını sınıflandırabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74738 Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme.
2 74739 Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
3 74740 Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
4 74741 Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
5 74742 Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
6 74743 Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
7 74744 Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
8 74745 Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
9 74746 Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
10 74747 Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.