Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BM636 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bilim ile ilgili kavramları, bilimsel araştırma süreci ve bu süreçte yürütülmesi gereken bilimsel faaliyetleri, bilimsel çalışmaların rapor, proje, tez ve makale haline getirilmesi yöntemlerini öğrencilere vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Sedat Akleylek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

 Hüseyin Bal, 2014, Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Süleyman Demirel Üniversite Yayınları, Ankara, ISBN : 9789757929425  John W. Creswell, 2014, Nitel Araştırma Yöntemleri (Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni),Siyasal Kitabevi, İstanbul, ISBN: 9786054627455  K. Mert Çubukçu, 2009, Planlamada Klasik Sayısal Yöntemler, Odtü / Yayınevi Genel Dizisi, Ankara, ISBN: 9789944344586  K. Mert Çubukçu, 2015, Planlamada ve Coğrafyada Temel İstatistik Ve Mekansal İstatistik, Nobel Akademik Yayıncılık / Eğitim Dizisi, İstanbul, ISBN: 9786053200017  Kolektif, (Editör: Remzi Y. Kıncal), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ISBN: 978-605-133-512-4  Kolektif, Şehir Planlamada Analiz Ve Değerlendirme Teknikleri, 2014, Literatür Yayınları, ISBN : 9789750406706

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin kapsamında, bilgi türleri, bilmenin yolları, bilimsel bilginin özellikleri, bilimin amaçları-ödevleri, bilimsel yöntem, bilimin tarih içindeki gelişimi, bilimsel araştırma, araştırma türleri, bilimsel çalışmalarda karşılaşılan etik sorunlar, bilimsel araştırma sürecinin aşamaları, bilimsel araştırma ve psikolojik danışma, rapor yazma, rapor türleri, araştırma raporu, araştırma süreci, araştırma sürecinde zaman kullanımı, Çalışma alanının ve araştırma konusunun seçilmesi, araştırma sorusunun oluşturulması, literatür taraması, literatür tarama yöntemleri, literatürde yer alan kaynaklardan yararlanma, bilimsel makale çeşitleri, literatürün değerlendirilmesi, literatürün özetlenmesi ve yorumlanması, değerlendirme makaleleri, araştırma konusunun belirlenmesinde kullanılan teknikler, araştırma sorusunun oluşturulması, problemi tanımlama, örnekleme yöntemleri, veri toplanması, amprik araştırmaların ve değerlendirme - derleme makalelerinin raporlaştırılması.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 78 78
2 Final Sınavı 1 110 110

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Dersin kapsam ve içeriğinin tanıtılması http://bilgisayarmuhendisligidersnotlari.com/DersDetay.aspx?Konu=Bilgisayar-Muhendisligi-Ara%C5%9Ft%C4%B1rma-Y%C3%B6ntemleri-Ders-Notu
2 Bilgi türleri, bilmenin yolları, bilimsel bilginin özellikleri, bilimin amaçları-ödevleri, bilimsel yöntem ve bilimsel araştırma TUBA-bilimsel arastirma ve yayin etigi-ders notu.pdf
3 niteliklibilimselyayin-0.pdf
niteliklibilimselyayin-4.pdf
4 YOK-akademiketikdavranislar.pdf
YOK-etik.pdf
5 derleme-hazirlamada-pratikbilgiler.pdf
6 gokturkucoluk-bilgisayarbilimlerinedir.pdf
gokturkucoluk-bilgisaayraltalanlari.pdf
7
8
9
10
11
12
13
14
15 Genel Tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1277902 Öğrenciler bilgi türlerini karşılaştırabilir farklarını ayırdedebilir. Bilimsel bilginin özellerini sayabilir Bilimsel yöntem, bilimsel araştırma bilimsel bilgi, nedir açıklayabilir
2 1277903 Öğrenciler rapor türlerini sayabilir, bilimsel raporların özelliklerini açıklayabilir
3 1277904 Öğrenciler bilimsel araştırma sorusu oluşturabilir
4 1277905 Öğrenciler makale türlerini sayabilir,tanımlayabilir, özelliklerini açıklayabilir, farklarını karşılaştırabilir, açıklayabilir
5 1277906 Öğrenciler bilimsel araştırma sorularındaki hataları algılayabilir ve düzeltebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67006 Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme.
2 67007 Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
3 67008 Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
4 67009 Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
5 67010 Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
6 67011 Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
7 67012 Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
8 67013 Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
9 67014 Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
10 67015 Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.