Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103076022009 Görüntüleme Teknikleri 927003 1 2 8

Dersin Amacı

İki boyutlu işaret ve görüntü işleme yöntemlerinin öğretilmesi.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Digital image Processing, Prentice Hall Two-Dimensional Signal and Image Processing, Prentice Hall Robot Vision, McGraw-Hill

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İşaret ve görüntü işlemenin temel kavramları / Ayrık Fourier dönüşümü / FIR ve IIR süzgeçler / Görüntü algılama / Görüntünün örneklenmesi ve kuantalanması / Görüntü dönüşümleri / İstatistiksel görüntü modelleri / Görüntü iyileştirme / Görüntü kodlaması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşaret ve görüntü işlemenin temel kavramları
2 İki boyutlu işaretler ve sınıfları
3 İki boyutlu işaret ön işleme teknikleri
4 İstatiksel görüntü işleme teknikleri
5 Ayrık Fourier dönüşümü
6 Frekans domeninde iki boyutlu işaret işleme teknikleri
7 FIR süzgeçler
8 IIR Süzgeçler
9 Wavelet Teori
10 Wavelet tabanlı iki boyutlu işaret işleme
11 Çok boyutlu görüntü işleme
12 Görüntü formatları
13 Görüntü dönüşümleri
14 Görüntü boyut indirgeme
15 Görüntü sınıflama
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
119295 1191103 Öğrencilerin iki boyutlu işaretleri işleyebilmesi, bilgi çıkartması ve sonrasında tanıma, sınıflama, doğrulama gibi alanlara uygulayabilir olmasını sağlayacaktır.
119296 1192894 Matlab'ı görüntü işleme amacıyla kullanabilme becerisi
119297 1193062 İki boyutlu işaretleri tanıma, sınıflama, doğrulama gibi alanlara uygulayabilir olma becerisi.
119298 1193387 İki boyutlu işaretlerden bilgi çıkartabilme becerisi,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67006 Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme.
2 67007 Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
3 67008 Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
4 67009 Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
5 67010 Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
6 67011 Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
7 67012 Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
8 67013 Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
9 67014 Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
10 67015 Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.