Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103076042009 Bilgi Sistemlerine Giriş 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bilgisayar sistemlerinin performans analizi ve performansının değerlendirilmesi için analitik modelleme, simülasyon ve ölçme için teorik ve pratik tekniklerinin verilmesi olarak özetlenebilir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Raj Jain, (1991), The Art of Computer Systems Performance Analysis, J. Willey.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Performans değerlendirme; yaygın hatalar ve hatalardan sakınma, performans değerlendirme tekniklerinin seçimi ve ölçütler. Ölçme teknikleri ve Araçları; bilgisayarlar için iş tipi, iş seçimi, iş-yükü nitelendirme teknikleri, monitörler, program koşma ve hesap logları, kapasite planlama ve benchmarking, ve data sunumu. Deneysel tasarım ve analiz; faktörsel tasarım, bir-faktörlü deneyimler, iki-faktörlü tasarım ve k faktörlü genel tam faktörsel tasarım. Simülasyon; simülasyon ve simülasyon sonuçlarının analizi. Kuyruk teorisi; tek kuyruk analizi, kuyruk ağları ve işlemsel kurallar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Performans değerlendirme
2 Yaygın hatalar ve hatalardan sakınma, performans değerlendirme tekniklerinin seçimi ve ölçütler
3 Ölçme teknikleri ve Araçları
4 Bilgisayarlar için iş tipi, iş seçimi, iş-yükü nitelendirme teknikleri
5 Monitörler, program koşma ve hesap logları
6 Kapasite planlama ve benchmarking
7 Veri sunumu ve değerlendirilmesi
8 Deneysel tasarım ve analiz
9 Ara Sınav
10 Faktörsel tasarım, bir-faktörlü deneyimler
11 İki-faktörlü tasarım ve k faktörlü genel tam faktörsel tasarım
12 Simülasyon
13 Kuyruk teorisi, tek kuyruk analizi
14 Kuyruk ağları ve işlemsel kurallar.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1198081 bilgisayar sistemlerinin performans analizini yapabilir.
2 1198133 bilgisayar sistemlerinin performans analizini için yazlımlar geliştirebilir.
3 1198235 bilgisayara sistemlerinin performans analizi için analitik modelleme, simülasyon ve ölçme teknikleri geliştirebilir.
4 1198349 bilgisayar sistemlerinin performans analizi için yük nitelendirme, sistem izleme, kapasite planlama ve bechmarking teknikleri geliştirebilir.
5 1198390 gerçeklenen performans analizinin sonuçlarını değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67006 Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme.
2 67007 Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
3 67008 Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
4 67009 Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
5 67010 Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
6 67011 Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
7 67012 Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
8 67013 Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
9 67014 Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
10 67015 Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.