Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BM607 İleri Görüntü İşleme Yöntemleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Görüntü işaret işlemenin temellerinin öğretilmesi, Matlab geliştirme ortamında bu temellerin gözlemlenmesi ve öğrencilere görüntü işaretlerini işleyen sistemleri tasarlayabilme becerisinin kazandırılması.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Two-Dimensional Signal and Image Processing, J S Lim, Prentice Hall, 1990 Digital Image Processing, R C Gonzales and R E Woods, Addison Wesley, 1992 Mashine Vision and Digital Image Processing, Prentice Hall, 1990 Cellular Neural Networks & Visual Computing, L. O. Chua, T Roska, World Scientific Pub Co; 1998

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Görüntünün matematiksel modeli, görüntüde frekans kavramı ve iki boyutlu frekans spektrumu, görüntünün örneklenmesi, örtüşme ve örnekleme frekansı üzerindeki koşullar, iki boyutlu işaretlerde ayrıştırılabilme kavramı, görüntüde peryodiklik kavramı, görüntü işaretinin Fourier serisine açılması, görüntünün harmoniklerinden oluşturulması, iki boyutlu Fourier dönüşümü, ayrıştırılabilir görüntülerin Fourier dönüşümü, iki boyutlu z-dönüşümü ve transfer fonksiyonu kavramı, görüntüye uygulanan lineer işlemler: Konvolüsyon, maske ve impuls yanıtı kavramı, iki boyutlu FIR süzgeçler, alçak geçiren, yüksek geçiren ve band geçiren süzgeçler, görüntüde kenarların belirginleştirilme yöntemleri, iki boyutlu IIR Filtreleri: Ardışıl hesaplanabilme ve koşulları, görüntüye uygulanan diğer işlemler, hücresel sinir ağları ve iki boyutlu filtre uygulamaları, hücresel sinir ağların görüntü işlemedeki diğer uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Analog ve dijital görüntü kavramları, görüntülerin Matlab’da oluşturulması, iki boyutlu işaretlerde ayrıştırılabilme kavramı
2 Görüntülerde frekans kavramı
3 İki boyutlu işaretlerin örneklenmesi
4 Örnekleme frekansı üzerindeki koşullar
5 Görüntülerin peryodiklik, doğrultu ve yön kavramları, görüntü işaretinin Fourier serisine açılması, Matlab ornekleri
6 Görüntünün Fourier serisi bileşenlerinden tekrar oluşturulması, Matlab örnekleri
7 İki boyutlu Fourier dönüşümü, ayrıştırılabilir görüntülerde Fourier dönüşümü, Matlab örnekleri
8 İki boyutlu FIR filtreler: Alçak, yüksek ve bant geçiren filtreler, Matlab örnekleri
9 Görüntülerin kenarların ortaya çıkartılması, Matlab örnekleri
10 Medyan Filtreleri, Matlab örnekleri
11 İki boyutlu IIR filtreleri, ardışıl hesaplanabilme koşulları, Matlab örnekleri
12 Görüntülerin histogramlarının elde edilmesi, histogram işlemleri, Matlab örnekleri
13 Hücresel sinir ağlarına giriş
14 Hücresel sinir ağlarının iki boyutlu filtrelemedeki uygulamaları, Matlab örnekleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1325437 Görüntülerin ve diğer iki boyutlu işaretlerin fiziksel/matematiksel özellikleri ile ilgili ileri düzeyde bilgi edinmek
2 1325438 Görüntülerin matematiksel dönüşümleri ile ilgili ileri düzeyde bilgi edinmek
3 1325436 Görüntü işleme sistemlerin tasarım ve test süreçlerini Matlab destekli olarak gerçekleştirebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67006 Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme.
2 67007 Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
3 67008 Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
4 67009 Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
5 67010 Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
6 67011 Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
7 67012 Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
8 67013 Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
9 67014 Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
10 67015 Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 2 4 2 1 1 1 1 2
2 5 4 2 4 2 1 1 1 1 2
3 5 2 5 1 4 1 1 2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek