Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BM608 İki Boyutlu Sayısal Filtreler 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Sayısal videonun önümüzdeki yıllarda bilgisayar, haberleşme ve görüntüleme endüstrileri üzerindeki etkisinin giderek artacağı kaçınılmazdır. Sayısal video donanımındaki yeni ilerlemeler ve sayısal video için uluslararası standartların ortaya çıkması bu alanın olgunlaşmaya başladığının bir işareti olan çeşitli sayısal video ürünlerine yol açmıştır. Bu gelişmelerde, sayısal video işlemenin en önemli rolü oynadığından şüphe yoktur. Lisansüstü düzeyde ilk görüntü işleme dersi Sayısal Görüntü İşleme Iin devamı olan bu dersin amacı, sayısal video işleme yöntemlerinin çeşitli uygulamalar için en önde gelen algoritmalarını içeren kapsamlı bir tartışmasıdır. Dersin sonunda, öğrenci yeni araştırma sonuçlarını açıklayan büyüyen literatürü takip edebilecek ve bu alandaki açık problemleri çözebilecek seviyeye gelecektir .

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Tekalp, A.M., Digital Video Processing, Prentice-Hall, 1995. 2. Sezan, M.I., and Lagendjik, R.L., Motion Analysis and Image Sequence Processing, Kluwer, 1993. 3. Huang, T.S., ed., Image Sequence Processing and Dynamic Scene Analysis, Verlag, 1983.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sayısal videonun gösterimi, iki boyutlu hareket kestirimi, video filtreleme, görüntü sıkıştırma, video sıkıştırma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
27 Makale Yazma 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Analog ve sayısal videonun temelleri, sayısal video işlemenin tanımı ve analog video işlemeye göre üstünlükleri.
2 Üç boyutlu hareket modelleri, geometrik ve fotometrik görüntü oluşumu ve gözlem gürültüsü.
3 Analog ve sayısal video için örnekleme, iki boyutlu (2-D) dikdörtgensel örnekleme, 2-D peryodik örnekleme, üç boyutlu örnekleme, örneklerden işaretin geri elde edilmesi, örnekleme yapısının değiştirilmesi.
4 2-D hareket ve sözde hareket, 2-D hareket kestirimi, optik akış denklemini kullanan yöntemler.
5 Blok-hareket modelleri, faz-korelasyon modeli, blok eşleştirme yöntemi, hiyerarşik kestirim yöntemleri.
6 Newton-Raphson, Netravali-Robbins, Walker-Rao piksele dayalı 2-D hareket kestirim yöntemleri.
7 Bayes teoremini kullanan optimizasyon yöntemleri, MAP hareket kestiriminin temelleri ve MAP hareket kestirim algoritmaları.
8 Görüntü sıkıştırmanın temelleri
9 Arasınav
10 Kayıpsız görüntü sıkıştırma yöntemleri.
11 Kayıplı görüntü sıkıştırma, JBIG, JPEG, ve JPEG 2000 görüntü sıkıştırma standartları.
12 Birden fazla görüntüye dayalı video sıkıştırma, video sıkıştırma standartlarına giriş, sayısal video sistemleri.
13 H.26x ve MPEG 1 sayısal video sıkıştırma standartları
14 MPEG 2 sayısal video sıkıştırma standardı, MPEG 4 sayısal video sıkıştırma standardı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1520043 Sayısal videonun nasıl temsil edildiğini anlamak
2 1520044 İki boyutlu hareket kestirim modellerini tartışmak
3 1520045 Sayısal videonun filtrelenmesini kavramak
4 1520046 Video sıkıştırmayı öğrenmek
5 1520047 Video sıkıştırma standartlarını araştırmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74738 Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme.
2 74739 Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
3 74740 Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
4 74741 Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
5 74742 Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
6 74743 Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
7 74744 Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
8 74745 Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
9 74746 Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
10 74747 Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 3 5 3 3 2 3 5
2 5 5 4 3 5 3 3 2 3 5
3 5 5 4 3 5 3 3 2 3 5
4 5 5 4 3 5 3 3 2 3 5
5 5 5 4 3 5 3 3 2 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek