Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BM609 Bilgi Sistemleri Organizasyonu 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Sistem kavramının öğretilmesi ve bilgi sistemi analiz ve tasarım yeteneğinin kazandırılası

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kendall K.E., Kendall J.E. Systems Analysis and Design. Fifth edition, Prentice Hall International, 2002. Burch, John G. (1992). Systems Analysis, Design, and Implementation. Boston: Boyd & Fraser Publishing. Simon, Judith C. (1996). Understanding & Using Information Technology. New York: West Publishing.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilgi Sistemleri temel kavramları, BS Uygulama Alanları, Bilişim Sistemlerinin Türleri,Sistem Geliştirme Evreleri, Geliştirme Takımı, Hedeflerin Belirlenmesi, Çözüm Önerileri, Olurluk Çalışması, Ana Plan, Analiz, Gereksinimlerin Belirlenmesi, Süreç Modeli, Veri Akış Diyagramı, Gereksinimlerin Yapısal Düzenlenmesinde Veri Akış Diyagramının Kullanımı, Mantıksal Modelleme, Kavramsal Veri Modeli, Varlık-İlişki Modeli, Varlık-İlişki Diyagramına Örnek, En İyi Tasarım Çözümlerinin Belirlenmesi, Çözüm Hedeflerinin Belirlenmesi, Çözüm Seceneklerinin Ortaya Konması, Hazır Donanım ve Yazılımların Belirlenmesi, Sağlanacak Donanım ve Yazılımların Belirlenmesi, Tasarım, Tasarım İlkeleri, Kullanıcı Arayüzlerinin Tasarımı, Veri Tabanının Tasarımı, Kurulum ve İşletme, Yazılımın Gerceklenmesi, Donanımım Kurulması, Yazılımın Sınanması, Yazılımın Kurulması, Yazılım ile İlgili Belgelerin Hazırlanması, Kullanıcıların Eğitimi, Yazılım Bakım ve Desteği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
27 Makale Yazma 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilişim Sistemleri: Temel Kavramlar
2 Bilişim Sistemleri: Sistem Geliştirme Evreleri
3 Hedefler ve Planlar
4 Analiz Yöntemleri
5 Gereksinimlerin Yapısal Düzenlenmesinde Süreç Yaklaşımı
6 Gereksinimlerin Yapısal Düzenlenmesinde Süreç Yaklaşımı
7 Gereksinimlerin Yapısal Düzenlenmesinde Kavramsal Veri Yaklaşım Modeli
8 Gereksinimlerin Yapısal Düzenlenmesinde Kavramsal Veri Yaklaşım Modeli
9 Ara Sınav
10 En İyi Tasarım Analizlerinin Belirlenmesi
11 Tasarım
12 Giriş ve Çıkış Arayüzü tasarımı; Kullanıcı arayüzü tasarımı
13 Kurulum ve İşletme
14 Genel Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1464210 Bilgi Sistemleri temel kavramlarını ve BS Uygulama Alanlarını öğrenmek
2 1464211 Hedeflerin Belirlenmesi, Çözüm Önerileri, Olurluk Çalışması, Ana Plan oluşturmayı öğrenmek
3 1464212 Gereksinimlerin Belirlenmesinde Süreç Modelleri kullanabilmek
4 1464213 Tasarım İlkelerini bilmek ve tasarım gerçekleştirebilmek
5 1464214 Yazılım gerçekleştirme ve Donanım kurma yöntemlerini bilmek ve uygulamak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74738 Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme.
2 74739 Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
3 74740 Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
4 74741 Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
5 74742 Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
6 74743 Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
7 74744 Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
8 74745 Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
9 74746 Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
10 74747 Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.