Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103076102009 Veri Tabanı Uygulamaları 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bilgisayarların güncel yaşamda her alanda kullanıma girmesiyle, veri birikimi günden güne artmakta ve bu veriler ise veri tabanı denilen ortamlarda saklanmaktadır. Hızla artan bu verilerin saklandığı Veritabanı yönetim sistemlerinin teorik altyapısının tanıtılması, kullanımının, tasarımının ve uygulamalarının öğretilmesi bu dersin temel gerekçesini oluşturmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. İsmail İŞERİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Yarımağan, Ü.,Veritabanı Sistemleri, Ankara, 2000. 2. C. J. Date, "An Introduction to Database Systems", Eight Edition, Addison-Wesley, 2004.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tanımlar ve Temel Kavramlar, Varlık-İlişki Modeli, İlişkisel Veri Modeli, İlişkisel Cebir ve Hesap, SQL Yapısal Sorgulama Dili, Fonksiyonel bağımlılık ve normalizasyon, Hareket yönetimi, eşzamanlılık kontrolü, Veritabanı kurtarma. Veritabanı güvenliği, Nesneye dayalı veritabanı, Veritabanı programlama ve internet uygulamaları, Veri ambar, veri madenciliği.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
21 Rapor Sunma 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 40 40
23 Proje Sunma 2 5 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 40 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Veritabanı Yönetim Sistemleri´ne Giriş
2 Varlik-ilişki modeli
3 İlişkisel Veri Modeli
4 İlişkisel Cebir ve Hesap
5 SQL DDL
6 SQL DML, Birleştirme işlemleri
7 SQL optimizayon kuralları
8 Normalizasyon
9 Veritabanı Yönetim Sistemi
10 Veritabanı Yönetim Sistemi
11 Object Relational Map (ORM) Kavramı
12 ORM Framework kullanımı
13 Web veritabanı uygulaması geliştirme
14 ORM kullanılarak Web veritabanı uygulaması geliştirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
116901 1186066 Veritabanı yönetim sistemlerini tanır
116902 1193660 Veritabanını varlık-ilişki diyagramları ile modellemek
116903 1207119 SQL ile veritabanlarını sorgulamak
116904 1179996 Normalleştirme adımlarını tanımlamak
116905 1183818 Örnek Veritabanı Yönetimi Sistemini kullanabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67006 Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme.
2 67007 Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
3 67008 Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
4 67009 Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
5 67010 Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
6 67011 Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
7 67012 Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
8 67013 Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
9 67014 Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
10 67015 Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.