Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103076112009 Doğrusal Sistem Teorisi I 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Doğrusal sistem teorisini anlamak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Linear System Theory and Design, Chen, 3rd Ed., 1999. Linear System Theory: The State Space Approach, Zadeh, Desoer, 2008.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sistemletrin matemetiksel gösterimi, Taban fonksiyonları, gösterimler, düzgeleme, dönüşümler, Durum uzayı çözümleri ve gerçeklemeler yapmak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
27 Makale Yazma 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, doğrusal cebirin tekrarı
2 Sistemlerin matematiksel gösterimi
3 Taban fonksiyonları, gösterimler, düzgeleme, dönüşümler
4 Köşegen ve Jordan biçimler, Cayley-Hamilton Teoremi
5 Köşegen ve Jordan biçimler, Cayley-Hamilton Teoremi
6 Durum uzayı çözümleri ve gerçeklemeler
7 Kararlılık
8 Denetlenebilirlik
9 Ara Sınav
10 Gözlenebilirlik
11 Dönüşüm fonksiyonlarının en küçük gerçeklemeleri
12 Dönüşüm fonksiyonlarının en küçük gerçeklemeleri
13 En küçük gerçeklemeler, kök yerleştirme
14 Durum geribesleme, Durum kestiriciler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1240073 Sistemlerin matemetiksel gösterimini yapat
2 1240074 Durum uzay çözümlerini gerçekleştirir
3 1240075 Köşegem biçimlemesini yapar
4 1240076 Dönüşüm fonksiyonlarının en küçüğünü belirler
5 1240077 Doğrusal sistem teorisinin belirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67006 Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme.
2 67007 Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
3 67008 Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
4 67009 Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
5 67010 Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
6 67011 Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
7 67012 Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
8 67013 Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
9 67014 Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
10 67015 Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.