Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BM611 Doğrusal Sistem Teorisi I 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Doğrusal sistem teorisini anlamak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Linear System Theory and Design, Chen, 3rd Ed., 1999. Linear System Theory: The State Space Approach, Zadeh, Desoer, 2008.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sistemletrin matemetiksel gösterimi, Taban fonksiyonları, gösterimler, düzgeleme, dönüşümler, Durum uzayı çözümleri ve gerçeklemeler yapmak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
27 Makale Yazma 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, doğrusal cebirin tekrarı
2 Sistemlerin matematiksel gösterimi
3 Taban fonksiyonları, gösterimler, düzgeleme, dönüşümler
4 Köşegen ve Jordan biçimler, Cayley-Hamilton Teoremi
5 Köşegen ve Jordan biçimler, Cayley-Hamilton Teoremi
6 Durum uzayı çözümleri ve gerçeklemeler
7 Kararlılık
8 Denetlenebilirlik
9 Ara Sınav
10 Gözlenebilirlik
11 Dönüşüm fonksiyonlarının en küçük gerçeklemeleri
12 Dönüşüm fonksiyonlarının en küçük gerçeklemeleri
13 En küçük gerçeklemeler, kök yerleştirme
14 Durum geribesleme, Durum kestiriciler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1464366 Sistemlerin matemetiksel gösterimini yapat
2 1464367 Durum uzay çözümlerini gerçekleştirir
3 1464368 Köşegem biçimlemesini yapar
4 1464369 Dönüşüm fonksiyonlarının en küçüğünü belirler
5 1464370 Doğrusal sistem teorisinin belirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74738 Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme.
2 74739 Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
3 74740 Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
4 74741 Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
5 74742 Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
6 74743 Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
7 74744 Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
8 74745 Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
9 74746 Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
10 74747 Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.