Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BM613 Akıllı Kontrol 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilere kontrol sistemleri üzerine temel bilgiler vermek, klasik kontrol sistemlerinin analizi ve tasarımına ilişkin temel ilkeleri açıklamak ve bu ilkelerin güncel uygulama alanları ve yöntemleri hakkında bilgi edinmesini sağlamaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kontrol sistemlerine giriş: Genel tanımlar. Kontrol sistemi örnekleri. Geribesleme kavramı.Matematiksel altyapı: Laplace dönüşümü. MATLAB kullanımı. Dinamik sistemlerin matematiksel modelleri: Transfer fonksiyonları. Blok diyagramları. Kararlılık analizi. Güncel kontrol sistemi yaklaşımlarına bakış. Akıllı Ağ sistemleri, uygulamaları ve araçları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
22 Proje Hazırlama 1 70 1
23 Proje Sunma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 50 1
40 Proje Hazırlama 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 4 1 4
14 Gözlem 1 2 2
22 Proje Hazırlama 2 10 20
23 Proje Sunma 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 2 15 30
29 Bireysel Çalışma 13 5 65
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 PID kontrol
2 2 serbestlik dereceli kontrol sistemleri
3 Durum uzayında kontrol sistemlerinin analizi: Durum uzayı gösterimleri
4 Durum denklemlerinin çözümleri
5 Kontrol edilebilirlik ve gözetlenebilirlik
6 Durum uzayında kontrol sistemi tasarımı: Kutup yerleştirme
7 Servo sistem tasarımları
8 Ara sınav
9 Gözetleyici tasarımları
10 LQR tasarımı
11 Sayısal kontrol sistemlerine giriş.
12 Z-dönüşümü ve uygulamaları
13 Örneklenmiş verili sistemler
14 Ayrık eşdeğerler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1520048 Kontrol teorisindeki temel kavram ve problemleri açıklamak
2 1520049 Kontrol sistemlerinin geçici ve kararlı durum tepkilerini analiz edebilmek
3 1520050 Dinamik sistemlerin matematiksel modellerinin çıkarılabilmek
4 1520051 Akıllı ağ sistem uygulamalarını tanımak ve tasarlayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74738 Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme.
2 74739 Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
3 74740 Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
4 74741 Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
5 74742 Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
6 74743 Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
7 74744 Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
8 74745 Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
9 74746 Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
10 74747 Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 3 3 3 1 4
2 5 5 5 5 5 3 3 3 1 4
3 5 5 5 5 5 3 3 3 1 4
4 5 5 5 5 5 3 3 3 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek