Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BM616 Bilgi Sistemlerinde Bilgisayar Ağ Uygulamaları 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Paralel hesaplama teknikleri ve paralel hesaplama teorilerini, clusterlarda paralel programlama yapılmasını ve internetten paralel programlama ortamı olarak yararlanılmasını öğretmektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Barry Wilkinson (1999), Parallel Programming; Techniques and applications using networked workstations and parallel computers, Prentice Hall. Douglas E. Comer, (2001), Computer Networks and Internets with Internet application, Prentice Hall.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Internet; ağ uygulamaları, soket arayüz birimi ve soket programlama, sunucu-istemci etkileşimi. Uzaktan prosedür çağırma. Paralel bilgisayarlar ve ağdaki bilgisayarların çoklu-bilgisayarlar olarak kullanılması. Mesaj-Geçme hesaplaması; iş-istasyonları kümelerinin paralel hesaplamada kullanılması (PVM ve MPI) . Paralel programların debug edilmesi ve değerlendirilmesi, İdeal paralel hesaplamalar. Bölümleme ve böl-hesapla stratejileri. Pipilene teknikler. Senkron hesaplamalar. Yük Dengeleme ve sonlandırma algılaması. Paylaşımlı ve sanal paylaşımlı bellekli sistemlerde programlama. Çoklu-süreçleme Pthreadler. Algoritmalar ve paralel uygulamalar; sıralama algoritmaları, sayısal algoritmalar, görüntü işleme, arama ve optimizasyon uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Internet, ağ uygulamaları, sunucu-istemci etkileşimi
2 Socket interface and soket programlama, ve uzaktan prosedür çağırma
3 Paralel bilgisayarlar ve ağdaki bilgisayarların çoklu-bilgisayarlar olarak kullanılması
4 Mesaj-Geçme hesaplaması
5 İş-istasyonları kümelerinin paralel hesaplamada kullanılması (PVM ve MPI)
6 Paralel programların debug edilmesi ve değerlendirilmesi
7 İdeal paralel hesaplamalar
8 Bölümleme ve böl-hesapla stratejileri, Pipilene teknikler
9 Ara Sınav
10 Senkron hesaplamalar
11 Yük Dengeleme ve sonlandırma algılaması
12 Paylaşımlı ve sanal paylaşımlı bellekli sistemlerde programlama
13 Çoklu-süreçleme Pthreadler
14 Algoritmalar ve paralel uygulamalar; sıralama algoritmaları, sayısal algoritmalar, görüntü işleme, arama ve optimizasyon uygulamaları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1442961 internet, bilgisayar ağları ve ağ uygulamalarını gerçekleyebilir.
2 1443154 bir bilgisayar ağındaki birçok bilgisayarı kullanan programlar geliştirebilir.
3 1443319 çok-bilgisayarlı sistemlerde koşan değişik uygulamaları karşılaştırıp değerlendirme yapabilir.
4 1443399 paylaşımlı ve sanal paylaşımlı bellekli çok işlemcili bilgisayar sistemlerinde borulu, senkron ve asenkron hesaplamalar yapabilir.
5 1443870 değişik sayısal algoritmalar için paralel yazılımlar geliştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74738 Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme.
2 74739 Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
3 74740 Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
4 74741 Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
5 74742 Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
6 74743 Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
7 74744 Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
8 74745 Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
9 74746 Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
10 74747 Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.