Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103076172009 Çoklu Ortam Bilgi Sistemleri 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencileri çokluortam veri türleri, veri sıkıştırma, çokluortam iletişimi ve standartlarını tanımasıdır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-F. Halsall, Multimedia Communications: Applications, Networks, Protocols and Standards, Addison-Wesley,2001. - Güncel konularla ilgili makaleler

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş, Çokluortam veri türleri: Sayısallaştırma. Metin ve Görüntü Sıkıştırma, Ses ve Video Sıkıştırma, Çokluortam İletişim Standartları, Eğlence ağları ve Yüksek Hızlı Modemler, Internet uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Çokluortam veri gösterimi, Çokluortam Ağları, Çokluortam Uygulamaları
2 Çokluortam Veri Gösterimi: Sayısallaştırma, Metin verileri, Görüntü verileri.
3 Çokluortam Veri Gösterimi: Audio and video data.
4 Metin ve Görüntü Sıkıştırma: Sıkıştırma ilkeleri, Metin sıkıştırma.
5 Metin ve Görüntü Sıkıştırma: Görüntü sıkıştırma
6 Ses ve Video Sıkıştırma
7 Ses ve Video Sıkıştırma: Video Sıkıştırma
8 Çokluortam İletişim Standartları: Kişilerarası, Etkileşimli, Eğlence uygulamaları standartları
9 Ara sınav
10 Eğlence Ağları ve Yüksek Hızlı Modemler: Kablo TV, Uydu TV, Karasal TV, Yüksek Hızlı PSTN erişim teknolojileri
11 İletim Protokolleri: UDP, TCP, RTP/RTCP
12 İnternet Uygulamaları: Internet telefonu, Ses ve Video Akışlandırma Uygulamaları
13 İnternet Uygulamaları: Internet telefonu, Ses ve Video Akışlandırma Uygulamaları
14 Genel tekrar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1239824 Çokluortam ağları ve uygulamaları ile ilgili terminolojiyi tanımlayabilme.
2 1239825 Sayısallaştırma işlemini açıklayabilme.
3 1239826 Farklı iletim protokollerini karşılaştırabilme.
4 1239827 Mantık yürüterek analiz ve problem çözümü yapabilme.
5 1239828 Bilgileri yazılı olarak ifade edebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67006 Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme.
2 67007 Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
3 67008 Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
4 67009 Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
5 67010 Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
6 67011 Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
7 67012 Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
8 67013 Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
9 67014 Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
10 67015 Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.