Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103076202009 Bilgisayarla Grafikte İleri Konular 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilerin üç boyutlu grafik yazılımları geliştirme (3B API’ler ile) yeteneği kazanmalarını sağlamak ve ileri görüntüleme ve grafik tekniklerini tanıtmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Watt, A., 2000, 3D Computer Graphics, Third Edition, Addison-Wesley. (Ders Kitabı) Burger, P. and Gillies, D., 1989, Interactive Computer Graphics (Functional, Procedural and Device Level Methods), Addison Wesley, Great Britain, 504 p. Foley, J.D., Dam, A., Feiner, S.K. ve Hughes, J.F., 1996, Computer Graphics Principles and Practice 2nd edition in C, AW, 1175 p. Hearn, D. and Baker, M.P., 2004, Computer Graphics with OpenGL, Prentice-Hall, USA, 857p.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

OpenGL, 3DS Max, Maya, AutoCAD, Web3D, X3D, Java 3D, Eğriler ve Eğrisel Yüzeyler (Bezier, B-Splines, NURBS), Gömülü Sistemlerde İki ve Üç Boyutlu Grafikler, Katı Modelleme, Aydınlatma Modelleri ve Yüzey Kaplama Yöntemleri, Desen Kaplama, Işın İzleme ve Işıma, Üç Boyutlu Tarayıcılar ve Yazıcılar, Sanal Gerçeklik, Bilimsel Görselleştirme, İleri Animasyon Yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 OpenGL
2 Üç Boyutlu Modelleme ve Tasarım Yazılımları
3 İnternet Üzerinde Üç Boyut : Web3D, X3D, Java 3D
4 Eğriler ve Eğrisel Yüzeyler (Bezier, B-Splines, NURBS).
5 Gömülü Sistemlerde İki ve Üç Boyutlu Grafikler
6 Aydınlatma Modelleri ve Yüzey Kaplama Yöntemleri, Işın İzleme ve Işıma
7 Öğrenci gruplarının İleri Bilgisayar Grafikjleri ile ilgili bir konuda 1’er saatlik sunumları: Desen Kaplama, Üç Boyutlu Tarayıcılar ve Yazıcılar, Sanal Gerçeklik, Bilimsel Görselleştirme, Oyun Motorları
8 Öğrenci gruplarının İleri Bilgisayar Grafikjleri ile ilgili bir konuda 1’er saatlik sunumları: Desen Kaplama, Üç Boyutlu Tarayıcılar ve Yazıcılar, Sanal Gerçeklik, Bilimsel Görselleştirme, Oyun Motorları
9 Ara sınav
10 Öğrenci gruplarının İleri Bilgisayar Grafikjleri ile ilgili bir konuda 1’er saatlik sunumları: Desen Kaplama, Üç Boyutlu Tarayıcılar ve Yazıcılar, Sanal Gerçeklik, Bilimsel Görselleştirme, Oyun Motorları
11 Öğrenci gruplarının İleri Bilgisayar Grafikjleri ile ilgili bir konuda 1’er saatlik sunumları: Desen Kaplama, Üç Boyutlu Tarayıcılar ve Yazıcılar, Sanal Gerçeklik, Bilimsel Görselleştirme, Oyun Motorları
12 Öğrenci gruplarının İleri Bilgisayar Grafikjleri ile ilgili bir konuda 1’er saatlik sunumları: Desen Kaplama, Üç Boyutlu Tarayıcılar ve Yazıcılar, Sanal Gerçeklik, Bilimsel Görselleştirme, Oyun Motorları
13 İleri Animasyon Yöntemleri
14 Genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1239852 İleri Bilgisayar Grafikleri’nin temel kavramlarını, tekniklerini, matematik ve yazılım altyapısını öğrenerek uygulayabilme yeteneği kazanmak.
2 1239853 Eğrisel Yüzey Oluşturma, Işın İzleme gibi ileri konuları anlayabilir hale gelmek.
3 1239854 Üç Boyutlu Modelleme ve Grafik Yazılımları Geliştirme yeteneği kazanmak.
4 1239855 OpenGL, Java 3D gibi üç boyutlu API’leri ve 3DS Max, Maya gibi modelleme yazılımlarını kullanabilme yeteneği kazanmak.
5 1239856 Bilgisayar grafikleri alanında gelişen araştırma konularını takip edebilir duruma gelebilmek; Bu konuda kısa seminerler hazırlayarak sunum yapabilmek. Makale okuma ve yazabilme deneyimi kazanmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67006 Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme.
2 67007 Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
3 67008 Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
4 67009 Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
5 67010 Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
6 67011 Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
7 67012 Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
8 67013 Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
9 67014 Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
10 67015 Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.