Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BM621 Doğrusal Sistem Teorisi II 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Doğrusal sistem modellemesi ve çözümlemesi yapmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Uraz, A., "Linear System Theory", Lecture Notes, 2003 2. Chen, C.T. "Linear System Theory and Design", Third Ed., Oxford, 1998

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Doğrusal uzay, taban ve törleri, Değer ve boş uzay, düzgüler, Özvektörler, Jordan biçimi ile Durum geçiş matrisi, durum denklemlerini çözümü öğrenmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doğrusal uzay, taban ve törleri
2 Grammian matrisi, doğrusal işleçler, benzerlik dönüşümü
3 Değer ve boş uzay, düzgüler
4 Gram-Schmidt dikdüzgüleme, tekil değer ayrışımı (SVD)
5 Özvektörler, Jordan biçimi,
6 Kare matris işlevi, Minimal polinom
7 Doğrusal sistem gösterimi kesikli zaman sistemler
8 Durum geçiş matrisi, durum denklemlerini çözümü
9 Ara Sınav
10 Durum geçiş matrisi, durum denklemlerini çözümü
11 Kipsel ayrışım, Doğrusal zamanla değişen sistemler
12 Denetlenebilirlik/gözlenebilirlik, Kalman ayrışımı
13 Kararlılık, BIBO kararlılık, Lyapunov kararlılık çözümlemesi
14 Kesikli zaman sistemlerinin kararlılığı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1414193 Doğrusal cebiri öğrenir ve uygular.
2 1414280 Doğrusal sistem modellemesi yapabilir.
3 1414793 Denetlenebilirlik ve gözlenebilirlik kavramlarını öğrenir. Doğrusal sistem çözümlemesi yapabilir.
4 1415179 Doğrusal sistemlere ilişkin problemleri çözebilme yeteneği kazanır.
5 1415203 Doğrusal sistemlere ilişkin yazılım paketlerini kullanabilme becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74738 Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme.
2 74739 Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
3 74740 Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
4 74741 Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
5 74742 Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
6 74743 Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
7 74744 Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
8 74745 Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
9 74746 Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
10 74747 Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.