Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103076222011 Kriptografi Mühendisliğine Giriş 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Kriptografinin günümüzdeki önemi/durumu ve yeni yaklaşımlar hakkında bilgilendirme ve kriptografik algoritmaların verimli yazılım/donanım uygulamalarının gerçekleştirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Sedat Akleylek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ç.K. Koç, Cryptographic Engineering , Springer US, 2008. W. Stallings, Cryptography and Network Security Fourth Ed., 2006. Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot and Scott A. Vanstone, Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 2001.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kriptografi ve şifreleme sistemlerinin temel kavramları, bilgi güvenliği kavramları
2 Klasik şifreleme sistemleri
3 Matematik Altyapısı: Tamsayılar, çarpma, üs alma, ters alma,
4 Aritmetik işlemlerinin karmaşıklığı, sayılar teorisi,
5 Sonlu cisimler, ilkel kökler, karekökler
6 Gizli Anahtarlı Kriptografi: Blok şifreler, akan şifreler
7 Gizli Anahtarlı Kriptografi: Blok şifreler, akan şifreler
8 Çarpanlara ayırma ve ayrık logaritma problemi
9 Ara sınav
10 Açık Anahtarlı Kriptografi: Tek yönlü fonksiyonlar, açık anahtarlı kriptografik sistemler
11 Açık Anahtarlı Kriptografi: Tek yönlü fonksiyonlar, açık anahtarlı kriptografik sistemler
12 Açık Anahtarlı Kriptografi: Tek yönlü fonksiyonlar, açık anahtarlı kriptografik sistemlerAçık Anahtarlı Kriptografi: Tek yönlü fonksiyonlar, açık anahtarlı kriptografik sistemler
13 Kimlik Doğrulama ve Elektronik İmzalama: Özet fonksiyonlar, elektronik imzalama algoritmaları ve yazılım/donanım uygulamaları
14 Kimlik Doğrulama ve Elektronik İmzalama: Özet fonksiyonlar, elektronik imzalama algoritmaları ve yazılım/donanım uygulamaları
15 Kriptografik protokoller ve yazılım/donanım uygulamaları
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
52978 1148746 Bilgi güvenliği kavramlarını sağlamak için gerekli kriptografik uygulamaları kavramak ve bunları uygulamak için gerekli altyapıya sahip olacaklardır.
52979 1149444 Güncel uygulamalarda kullanılan kriptografik protokollerin işleyişini ve diğer sistemler ile ilişkisini kavrayacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67006 Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme.
2 67007 Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
3 67008 Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
4 67009 Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
5 67010 Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
6 67011 Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
7 67012 Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
8 67013 Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
9 67014 Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
10 67015 Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.