Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103076232011 Sonlu Cisim Aritmetiği 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bilgisayar Mühendisliği'nde uygulamaları bulunan cebirsel yapıların analaşılması ve yeni yapıların oluşturulması için altyapı sağlanması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Sedat Akleylek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

R. Lidl, H. Niederreiter, Introduction to finite fields and their applications, Cambridge University Press, 1994 R. McEliece, Finite Fields for Computer Scientists and Engineers, Springer, 1986

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sonlu cisimler ve bunlara bağlı yapıların bilgi güvenliği ve kriptoloji alanındaki uygulamaları ile birlikte özümsenmesi sağlanacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar, uygulamalar ve kriptografiye giriş
2 Grup
3 Halka ve cisim
4 Polinomlar
5 Cisim genişlemeleri ve sonlu cisim yapısı
6 Sonlu cisimlerin karakterizasyonu
7 İndirgenemez polinomların kökleri ve uygulamalar
8 Ara sınav
9 İz, norm ve bazlar
10 Cyclotomic polinomlar ve roots of unity
11 Bazlar ve uygulamalar
12 Sonlu cisim elemanlarının gösterimleri ve uygulamalar
13 Sonlu cisim üzerindeki polinomlar için Wedderburn teoremi
14 İlkel polinomlar ve uygulamalar
15 İndirgenemez polinomlar, bunların inşası ve uygulamalar
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
53003 1123239 Sonlu cisimler ve uygulamaları
53004 1144131 Kriptografik yapıların temel bileşenleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67006 Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme.
2 67007 Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
3 67008 Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
4 67009 Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
5 67010 Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
6 67011 Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
7 67012 Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
8 67013 Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
9 67014 Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
10 67015 Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.