Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103076262012 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; bilgisayar ağları ile ilgili temel güvenlik kavramlarını öğrenmesini, ağ üzerinde aktarılan verinin gizlilik, bütünlük, aidiyet gibi bileşenlerini kavramasını, güvenlik mekanızması ile ilgili problemlere getirilen yaklaşım ve çözüm önerilerini değerlendirebilmesidir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Sedat Akleylek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Kriptografi Mühendisliğine Giriş dersini almış olmak

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

W. Stallings, Cryptography and Network Security: Principles and Practice, 4th ed., Prentice-Hall, 2006 C. Kaufman, R. Perlman and M. Speciner, Network Security 2nd ed, Pren-Hall,2003 Ross Anderson, Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems, 2nd. Ed, Wiley, 2008

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilgisayar ağı üzerinde güvenlik teknolojilerinin araştırılması. Ağ güvenliği ve açık anahtarlamalı şifreleme. Güvenlik atak çeşitleri. PGP, PEM, Kerberos, X509, DSS güvenliği

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 75 75
2 Final Sınavı 1 113 113

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel güvenlik kavramlarına giriş
2 Kriptografik algoritmalar, simetrik sistemler
3 Açık anahtarlı sistemler
4 Özet fonksiyonlar, elektronik imza
5 Kullanıcı kimlik denetimi, güvenlik ihlalleri, ataklar
6 Spam, servis reddetme
7 WIF, RFID, VOIP güvenliği
8 GSM, SMS güvenliği
9 Ara Sınav
10 Açık anahtarlı kriptografi ve PKI uygulamaları
11 IP ve web güvenliği
12 Firewall, UTM
13 Kişisel ağlar
14 Virüsler, solucanlar
15 Virüsler, solucanlar
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
53033 1205090 Ağ güvenliği temel kavramlarını ve önemini öğrenme.
53034 1205251 Şifreleme tekniklerini ve önemini öğrenme
53035 1205479 Servis reddetme ve hücunm ve savunma tekniklerini öğrenme.
53036 1207061 İç ve dış saldıranlara karşı veri koruma tekniklerini öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67006 Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme.
2 67007 Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
3 67008 Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
4 67009 Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
5 67010 Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
6 67011 Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
7 67012 Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
8 67013 Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
9 67014 Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
10 67015 Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.