Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 1 2 0

Dersin Amacı

Tez aşamasına geçmiş olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin uzmanlık alanı ile ilgili bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, bilimsel etik ve çalışma disiplininin aşılanması, çalışma alanı ile ilgili güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tez danışmanın belirleyeceği konular

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tez Konusuna yönelik alan çalışması
2 Tez Konusuna yönelik alan çalışması
3 Tez Konusuna yönelik alan çalışması
4 Literatür tarama
5 Literatür tarama
6 Literatür tarama
7 Alan çalışmaları
8 Alan çalışmaları
9 Alan çalışmaları
10 Alan çalışmaları
11 Elde edilen bulguların değerlendirilmesi
12 Elde edilen bulguların değerlendirilmesi
13 Elde edilen bulguların değerlendirilmesi
14 Bulguların irdelenmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1217458 Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili güncel konuları algılayabilme
2 1217661 Yeni nesili bilgisayarları öğrenme
3 1217828 Teknolojik bilgileri kavrama
4 1218506 Disipinler arası çalışma yapabilme
5 1219173 Literatürü tarayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67006 Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme.
2 67007 Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
3 67008 Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
4 67009 Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
5 67010 Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
6 67011 Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
7 67012 Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
8 67013 Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
9 67014 Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
10 67015 Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.