Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102026252000 Bitki Patojeni Funguslarda Laboratuvar Teknikleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Funguslar ile bilimsel calismalarin nasil yapilacagini ogretmek ve bir mikoloji laboratuarinda kullanilan cihazlarin kullanimlarini ogretmetir. Funguslarin nasil teshis edileceginin de yollarini gostermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Berna Tunalı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Laboratory Manual fur fungi PCR methods for Fungi,Modern assays for Plant Pathogenic fungi (Edt. Schots A., Dewey FM and Oliver R, 1994) Application of PCR in Mycology (Edt. Bridge PD., Arora DK., Rddy CA and Elander RP,1998)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ogrencilere funguslarin nasil izole edilecegini,saklanabilecegini, nasil molekuler ve morfolojik olarak tanisinin yapilabilecegini ogretmektir. Ayrica inokulasyon metotlari ile patojenite testlerinin nasil yapilacagi, funguslar icin kullanilacak laboratuar alet ve malzemelerinin kullanimi, laboratuarda uzerinde calisilan fungal patojenlerin cevreye bulasmasini onlemek icin alinmasi gereken teknikler bu ders icinde ele alinmaktdir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 20 1
7 Laboratuvar 10 30 1
13 Deney 3 30 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 80 1
36 Rapor 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 25 25
7 Laboratuvar 10 5 50
13 Deney 3 10 30
36 Rapor 1 20 20
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 bitki parcalarindan funguslarin izolasyon metotlari x
2 Izolasyon metotlarinin devami x
3 Fungus besi ortamlarinin hazirlanmasi selektif ve selektif olmayan besi ortamlarinin tanitilmasi x
4 Funguslarin saklanma yollarinin uygulamali olarak incelenmesi x
5 Funguslarin saklanma yollarinin uygulamali olarak incelenmesi devami x
6 Funguslarin inokulasyonunda dikkat edilecek konular x
7 Funguslarin morfolojik olarak tanilanmasinda teshis anahtarlarinin kullanimi x
8 Funguslarin molekuler tanilanmasinda DNA ekstraksiyonunun uygulanisi x
9 Funguslarda uygulanan bazi PCR tekniklerinin uygulamali anlatimi x
10 Funguslarin belli lokasyonlardan, bolgelerden ve ulkelerden yayilmasinin onune gecilmesi icin alinmasi gereken onlemlerin anlatilmasi x
11 Funguslarin uretimi icin kullanilan ozel teknikler x
12 Laboratuardan fungal patojenlerin cevreye bulasmalari onlemek icin yapilmasi gereken duzenlemeler x
13 Yaprak, basak ve kok ve kok bogazi patojenlerinde patojenite teknikleri x
14 Yaprak, basak ve kok ve kok bogazi patojenlerinde patojenite teknikleri devami x
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
114388 1172419 Laboratuar alet ve ekipmaninin nasil kullanilacagini ogrenir.
114389 1175646 Mikroskopta funguslarin tanimlanmasini ve belli miktarda bir spor konsantrasyonunun nasil hazirlanacagini ogrenir.
114390 1177690 Funguslarin morfolojik ve molekuler teshis metotlarini ogrenir.
114391 1182992 Funguslar ile patojenite denemelerinin nasil yapilacagini ogrenir
114392 1195578 Funguslarin nasil izole edilecegini ve nasil saklanacagini ogrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66704 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
2 66705 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
3 66706 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
4 66707 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
5 66708 Bitki patojenlerinin, yabancı otların, böcek, nematod ve akar gibi zararlıların teşhis ve tanılanmasına yönelik geleneksel ve güncel laboratuvar yöntemlerini kendi alanında kullanır.
6 66709 Yabancı otların konvansiyonel ve moleküler düzeyde teşhisi, biyolojileri konusunda araştırma faaliyetleri yürütür.
7 66710 Böcek, nematod ve akarların laboratuvar şartlarında kitlesel üretimi için kullanılan yöntemleri uygular.
8 66711 Laboratuvar alet ve ekipmanlarını kullanır.
9 66712 Probleme yönelik hipotez geliştirir, bilimsel bir yaklaşım içerisinde laboratuvar, sera ve arazi şartlarında denemeler kurar.
10 66713 Deneme bulgularını yorumlar ve benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırır.
11 66714 Bitki patojenlerini izole eder ve gerek in vitro gerekse in vivo şartlarda kültüre alır, biyolojik, moleküler, mikroskobik ve biyokimyasal yöntemler ile teşhis eder.
12 66715 Böcek, nematod, akar gibi bitki zararlılarını makroskobik ve mikroskobik teşhis kriterlerini kullanarak teşhis eder, laboratuvar ve arazi çalışmaları ile biyolojilerini izler.
13 66716 Bitki sağlığı ile ilgili olarak en uygun koruyucu ve tedavi edici yöntemleri seçer ve uygular.
14 66717 Bilimsel bir konudaki açıklamaları takip eder, plan yapar ve deneysel çalışmalar için sorumluluk alır.
15 66718 Bitkilerdeki biyotik ve abiyotik problemleri tanır, yorumlar ve çözer.
16 66719 Uzman olduğu alanda edindiği bilgileri kullanarak araştırma verilerini toplar ve analiz eder.
17 66720 Araştırma sonuçlarını lisansüstü tez olarak yazar ve bilimsel makale haline getir.
18 66721 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme becerisi kazanır.
19 66722 Temel bilgisayar kullanımı ve yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kendi alanında bilgiye erişme ve kaynak araştırması yapabilmek için verimli bir şekilde kullanır.
20 66723 Güncel mesleki konuları takip etmenin kariyerindeki önemini ve yaşamı boyunca “hayat boyu öğrenme” prensibini benimser.
21 66724 Uzman olduğu alandaki bilgisini ve fikirlerini, araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı değişik sunum teknikleri ile ifade eder, bilgi birikimini akademik ve tarımsal alanda çalışan kişilere ve öğrencilere aktarır.
22 66725 En az bir yabancı dil bilgisi ile kendi alanındaki bilgileri izleyebilir, bilimsel toplantıları takip edebilir ve birçok alandaki kişilerle iletişim kurar.
23 66726 Alanı ile ilgili konulardaki bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, uygulanması ve duyurulması aşamasında bilimsel etik kurallarına göre hareket eder.
24 66727 Laboratuvar çalışmaları ve arazi uygulamalarında kullanılan malzeme ve ekipmanların kullanımından doğan olumsuzlukların azaltılması konusunda duyarlı olur.
25 66728 Doğal kaynakların korunması konusunda hassas, tarımsal uygulamaların çevresel ve küresel etkilerinin bilincindedir.
26 66729 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
27 66730 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
28 66731 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
29 66732 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
114388 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
114389 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3
114390 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2
114391 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
114392 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4