Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZBK628 Bitki Patojeni Virüslerin Biyolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bitki virüslerinin enfeksiyon döngüleri, viral genlerin ve ürünlerinin fonkisyonları, virüs enfeksiyonundaki görevleri hakkında bilgi vermek ve bitkilerde virüs enfeksiyonlarının anlaşılmasına katkıda bulunmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Miray Sökmen

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Genel Viroloji ve Virüs ve Viroid Hastalıkları Derslerini almış olmak

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Bruce A. Voyles, 1993. The Biology of Viruses. Mosby_year Book, Inc.. 2. Hull, R. 2002. Matthews' Plant Virology. Academic Press, London.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Virüslerin bitki hücrelerine giriş mekanizmaları ve hayvanlarda patojen olan virüslerden hücreye giriş bakımından farklı yönleri ele alınmaktadır. RNA ve DNA yapısındaki bitki virüslerinde replikasyon nasıl gerçekleşir? Virüslerin replikasyonları sırasında kullandıkları stratejiler ve virüs biyosentezi sırasında kullanılan enzimlerin rolleri hakkında bilgi verilmektedir. RNA yapısındaki virüslerin enfeksiyonları sırasında kullandıkları ve genomlarındaki regülatör görevi gören yapılar. Viral genlerin enfeksiyon sırasındaki rolleri, özellikle vektörler ile taşınmada, hücreden hücreye ve bitki dokularında uzak mesafelere taşınmadaki fonksiyonları incelenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 5 3 15
11 Soru-Yanıt 9 1 9
28 Makale Kritik Etme 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
54 Ev Ödevi 3 15 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki dokularına virüslerin girişi (penetrasyonu) ve hayvan virüslerinin konukçu hücrelere giriş şekilleri ile kıyaslanması
2 Hücrede virüs partikül alt birimlerinden ayrılma (uncoating-disassembly)
3 RNA virüslerinde replikasyonun ilk evresi: replikaz enzimi ve RNA'nın benzerlerinin oluşturulmaya başlanması
4 Virüs Replikasyonunda Kullanılan Stratejiler I: Readthrough Protein ve Polyprotein Stratejisi
5 Virüs Replikasyonunda Kullanılan Stratejiler II: Sub-genomik RNA ve Frame-Shift Stratejisi
6 Viral Proteinlerin Oluşturulması (Translasyon)
7 Yeni Virüs partiküllerinin oluşması (coating-assembly)
8 Ara Sınav
9 Virüslerin hücreden hücreye taşınmasında rol oynayan bitkideki yapı elamanları
10 Virüslerin hücreden hücreye taşınmasında rol oynayan viral proteinler
11 Virüslerin bitkide uzun mesafeye taşınması
12 Vektörlerle taşınmanın virüs biyolojisindeki önemi
13 Vektör-virüs interaksiyonları I
14 Vektör-virüs interaksiyonları II

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1189555 Bitki virüslerinin konukçuya girişi ve giriş sonrası geçirdiği evreleri bilir,
2 1193153 RNA ve DNA virüslerinde replikasyon hakkında bilgiye sahiptir,
3 1203555 Bitki virüslerinin oluşturduğu proteinleri ve enfeksiyondaki görevlerini bilir,
4 1207273 Bitki virüslerinin hücreden hücreye ve bitki bünyesinde uzak mesafeye taşınması konusunda temel bilgiye sahiptir,
5 1179211 Virüslerin bulaşma ve yayılma şekillerini farklı virüs türlerine göre tanımlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66704 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
2 66705 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
3 66706 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
4 66707 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
5 66708 Bitki patojenlerinin, yabancı otların, böcek, nematod ve akar gibi zararlıların teşhis ve tanılanmasına yönelik geleneksel ve güncel laboratuvar yöntemlerini kendi alanında kullanır.
6 66709 Yabancı otların konvansiyonel ve moleküler düzeyde teşhisi, biyolojileri konusunda araştırma faaliyetleri yürütür.
7 66710 Böcek, nematod ve akarların laboratuvar şartlarında kitlesel üretimi için kullanılan yöntemleri uygular.
8 66711 Laboratuvar alet ve ekipmanlarını kullanır.
9 66712 Probleme yönelik hipotez geliştirir, bilimsel bir yaklaşım içerisinde laboratuvar, sera ve arazi şartlarında denemeler kurar.
10 66713 Deneme bulgularını yorumlar ve benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırır.
11 66714 Bitki patojenlerini izole eder ve gerek in vitro gerekse in vivo şartlarda kültüre alır, biyolojik, moleküler, mikroskobik ve biyokimyasal yöntemler ile teşhis eder.
12 66715 Böcek, nematod, akar gibi bitki zararlılarını makroskobik ve mikroskobik teşhis kriterlerini kullanarak teşhis eder, laboratuvar ve arazi çalışmaları ile biyolojilerini izler.
13 66716 Bitki sağlığı ile ilgili olarak en uygun koruyucu ve tedavi edici yöntemleri seçer ve uygular.
14 66717 Bilimsel bir konudaki açıklamaları takip eder, plan yapar ve deneysel çalışmalar için sorumluluk alır.
15 66718 Bitkilerdeki biyotik ve abiyotik problemleri tanır, yorumlar ve çözer.
16 66719 Uzman olduğu alanda edindiği bilgileri kullanarak araştırma verilerini toplar ve analiz eder.
17 66720 Araştırma sonuçlarını lisansüstü tez olarak yazar ve bilimsel makale haline getir.
18 66721 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme becerisi kazanır.
19 66722 Temel bilgisayar kullanımı ve yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kendi alanında bilgiye erişme ve kaynak araştırması yapabilmek için verimli bir şekilde kullanır.
20 66723 Güncel mesleki konuları takip etmenin kariyerindeki önemini ve yaşamı boyunca “hayat boyu öğrenme” prensibini benimser.
21 66724 Uzman olduğu alandaki bilgisini ve fikirlerini, araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı değişik sunum teknikleri ile ifade eder, bilgi birikimini akademik ve tarımsal alanda çalışan kişilere ve öğrencilere aktarır.
22 66725 En az bir yabancı dil bilgisi ile kendi alanındaki bilgileri izleyebilir, bilimsel toplantıları takip edebilir ve birçok alandaki kişilerle iletişim kurar.
23 66726 Alanı ile ilgili konulardaki bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, uygulanması ve duyurulması aşamasında bilimsel etik kurallarına göre hareket eder.
24 66727 Laboratuvar çalışmaları ve arazi uygulamalarında kullanılan malzeme ve ekipmanların kullanımından doğan olumsuzlukların azaltılması konusunda duyarlı olur.
25 66728 Doğal kaynakların korunması konusunda hassas, tarımsal uygulamaların çevresel ve küresel etkilerinin bilincindedir.
26 66729 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
27 66730 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
28 66731 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
29 66732 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 5 4 4
2 3 3 4 5 4 2
3 4 3 4 5 4 4
4 4 3 4 5 3
5 5 3 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek