Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102026392010 Böceklerin Toplanması ve Koleksiyonu 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İnsanlar tarafından böceklerin yararlı ve zararlı diye ayrılmasıyla başlayan ve bugüne kadar kesintisiz devam eden insan-böcek ilişkileri hiç şüphesiz ki, bundan sonrada aynı şekilde devam edecektir. Elde ettikleri ve farklı Takım, Familya, Cins, Tür vb. mensup olan böcekleri saklamaya başlayan insanlar, araziden toplanarak laboratuara getirilen yada insektaryum ve seralarda yetiştirilen böceklerden koleksiyon yapma istek ve arzuların bir sonucu olarak, toplanan örneklerin daha iyi yöntemlerle öldürülme, preparasyon, bakım, gruplandırma, isimlendirme ve nihayet bunların düzenlemeleri ve korunmaları için nelerin yapılması gerektiği ile toplanan böceklerden gerek koleksiyon yapmak gerekse üzerlerinde çalışmalar yapmak için bazı usul ve yöntemlerin bilinmesi gereklidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. İslam Saruhan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Her çalışma alanında olduğu gibi çeşitli amaçlarla böceklerin toplanmasında temel bazı bilgilere sahip olmak gerekir. Böcek örneklerinin toplanmasında teorik bilgilerin yanı sıra, uzman kişilerin tecrübe ve deneyimlerinden yararlanmak gerekir. Materyalin toplanması, Böceklerin öldürülmesi ve laboratuara nakli, Canlı böceklerin muhafazası, yetiştirilmesi ve beslenmesi, Böceklerin preparasyonu, Koleksiyonların tanzimi ve muhafazası, Numunelerin gönderilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
47 Laboratuvar Sınavı 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Materyalin toplanması, Böceklerin bulunduğu yerler, Yakalama araçları ve metotları
2 Böceklerin ışıkla yakalanması, Diğer tuzak usulleri
3 Toprak ve döküntülerin içindeki böceklerin toplanması, Sallayıcılar, Böcekleri toplamada kullanılan yardımcı aletler
4 Öldürme araçları ve metotları, Materyallerin laboratuara nakli.
5 Canlı böceklerin muhafazaları, Böceklerin yetiştirilmesi
6 Böceklerin laboratuar, insektaryum ve seralarda yetiştirilmesi, Böceklerin beslenmesi
7 Preparasyon araçları ve metotları, Böcek iğneleri ve iğneleme tekniği, İğneleme blokları
8 Preparasyon araçları ve metotları, Böcek iğneleri ve iğneleme tekniği, İğneleme blokları
9 Preparasyon araçları ve metotları, Böcek iğneleri ve iğneleme tekniği, İğneleme blokları
10 Böcek etiketleri ve yapıştırıcı maddeler, Yapıştırıcı maddeler ve yapıştırma tekniği, Daimi ve geçici preparatların yapılması
11 Kurumuş numunelerin yumuşatılması, Kirli böceklerin temizlenmesi ve kırılan organların tamiri
12 Koleksiyonların tanzimi, Koleksiyon kutuları, İğnelenmiş böceklerin kutulara yerleştirilmesi
13 Koleksiyonların zararlılardan korunması, Koleksiyon Zararlıları ve savaş yöntemleri, Alkolde muhafaza edilen böceklerin tanzimi, Preparatların tanzimi
14 Böceklerin teşhise gönderilmesi, Taksonomistlerin seçilmesi, Canlı böceklerin gönderilmesi, Ölü böceklerin gönderilmesi, Bitki örneklerinin teşhise gönderilmesi, Gönderilecek örnekler hakkında verilecek bilgiler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
82911 1171734 Böceklerin toplanmasıyla ilgili genel kavramlarıöğrenmek ve uygulamak suretiyle konu ile ilgili ayrıntıları kavrar.
82912 1180665 Böceklerin bulundukları ortamları dikkate almak suretiyle Uçan, Suda yaşayan, Bitkiler üzerinde bulunan ve Münferit böceklerin yakalama yöntemleriyle gerekli olan araç ve gereçleri öğrenir.
82913 1181486 Böcek iğneleri ve iğneleme tekniklerini öğrenmek suretiyle böcek tiplerinin iğnelenmesinde kullanılan yöntemleri kavrar.
82914 1186151 Böcek etiketleri ve yapıştırıcı maddeleri öğrenir ve her bir böcek için kaç etiket kullanıldığını bilir.
82915 1187153 Böcek koleksiyon kutuları ve böceklerin kutulara yerleştirilmelerini öğrenir.
82934 1156505 Böcek koleksiyon zararlarını tanımak ve bilmek suretiyle, bu zararlılarla nasıl savaşılacağını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66704 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
2 66705 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
3 66706 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
4 66707 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
5 66708 Bitki patojenlerinin, yabancı otların, böcek, nematod ve akar gibi zararlıların teşhis ve tanılanmasına yönelik geleneksel ve güncel laboratuvar yöntemlerini kendi alanında kullanır.
6 66709 Yabancı otların konvansiyonel ve moleküler düzeyde teşhisi, biyolojileri konusunda araştırma faaliyetleri yürütür.
7 66710 Böcek, nematod ve akarların laboratuvar şartlarında kitlesel üretimi için kullanılan yöntemleri uygular.
8 66711 Laboratuvar alet ve ekipmanlarını kullanır.
9 66712 Probleme yönelik hipotez geliştirir, bilimsel bir yaklaşım içerisinde laboratuvar, sera ve arazi şartlarında denemeler kurar.
10 66713 Deneme bulgularını yorumlar ve benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırır.
11 66714 Bitki patojenlerini izole eder ve gerek in vitro gerekse in vivo şartlarda kültüre alır, biyolojik, moleküler, mikroskobik ve biyokimyasal yöntemler ile teşhis eder.
12 66715 Böcek, nematod, akar gibi bitki zararlılarını makroskobik ve mikroskobik teşhis kriterlerini kullanarak teşhis eder, laboratuvar ve arazi çalışmaları ile biyolojilerini izler.
13 66716 Bitki sağlığı ile ilgili olarak en uygun koruyucu ve tedavi edici yöntemleri seçer ve uygular.
14 66717 Bilimsel bir konudaki açıklamaları takip eder, plan yapar ve deneysel çalışmalar için sorumluluk alır.
15 66718 Bitkilerdeki biyotik ve abiyotik problemleri tanır, yorumlar ve çözer.
16 66719 Uzman olduğu alanda edindiği bilgileri kullanarak araştırma verilerini toplar ve analiz eder.
17 66720 Araştırma sonuçlarını lisansüstü tez olarak yazar ve bilimsel makale haline getir.
18 66721 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme becerisi kazanır.
19 66722 Temel bilgisayar kullanımı ve yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kendi alanında bilgiye erişme ve kaynak araştırması yapabilmek için verimli bir şekilde kullanır.
20 66723 Güncel mesleki konuları takip etmenin kariyerindeki önemini ve yaşamı boyunca “hayat boyu öğrenme” prensibini benimser.
21 66724 Uzman olduğu alandaki bilgisini ve fikirlerini, araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı değişik sunum teknikleri ile ifade eder, bilgi birikimini akademik ve tarımsal alanda çalışan kişilere ve öğrencilere aktarır.
22 66725 En az bir yabancı dil bilgisi ile kendi alanındaki bilgileri izleyebilir, bilimsel toplantıları takip edebilir ve birçok alandaki kişilerle iletişim kurar.
23 66726 Alanı ile ilgili konulardaki bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, uygulanması ve duyurulması aşamasında bilimsel etik kurallarına göre hareket eder.
24 66727 Laboratuvar çalışmaları ve arazi uygulamalarında kullanılan malzeme ve ekipmanların kullanımından doğan olumsuzlukların azaltılması konusunda duyarlı olur.
25 66728 Doğal kaynakların korunması konusunda hassas, tarımsal uygulamaların çevresel ve küresel etkilerinin bilincindedir.
26 66729 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
27 66730 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
28 66731 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
29 66732 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.