Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102026012000 Paraziter Olmayan Hastalıklar 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bitkilerdeki abiyotik (cansız) hastalık etmenlerinin sebeplerini incelemek, abiyotik hastalıkların bitkideki belirtileri konusunda öğrencileri bilgilendirmek, abiyotik ve biyotik (canlı) hastalık sebeplerinin oluşturduğu belirtileri kıyaslamak, bu tip hastalıkların kontrolü konusunda tavsiyeler vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Miray Sökmen

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Fitopatoloji Dersini almış olmak

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

G.N. Agrios. 1988. Plant Pathology, Academic Press. p.803. Compendium Series of APS Press.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitkiler için uygun olmayan meteorolojik olayların (Sıcaklık, nem, ışıklanma, rüzgar, yıldırım ve yağışlar), toprak koşullarının (toprağın ısısı, nemi, yapısı, toprakta bulunan bitki besin elementlerinin çeşit ve miktarları, toprak pH’ sı), hatalı tarımsal uygulamalarrın ve endüstriyel atıkların neden olduğu bitki hastalıkları ve bunların önlemesi için alınması gereken tedbirler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
11 Soru-Yanıt 1 15 1
54 Ev Ödevi 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
11 Soru-Yanıt 10 2 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
54 Ev Ödevi 3 15 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprağın kimyasal özellikleri: Bitkiler hangi pH değerlerinde iyi gelişirler? Toprağın asidik, bazik veya tuzlu olmasının bitkilerde oluşturduğu sorunlar ve çözüm önerileri
2 Makro ve mikro besin elementleri, bitki hücrelerindeki rolleri,
3 Azot, potasyum ve fosfor noksanlığının farklı bitki türlerindeki belirtileri
4 Mangan, magnezyum, demir noksanlıklarının farklı bitki türlerindeki belirtileri
5 Çinko, bor ve kalsiyum noksanlıklarının farklı bitki türlerindeki tipik belirtileri
6 Toprağın fiziksel özelikleri ve bitki sağlığı ile ilişkisi
7 Olumsuz hava sıcaklığı sonucunda bitkilerde görülen sorunlar: Yüksek sıcaklık ve güneş ışığının etkisi.
8 Ara sınav
9 Olumsuz hava sıcaklığı sonucunda bitkilerde görülen sorunlar: Düşük hava sıcaklığının bitkilere etkisi, don olayı ve alınması gereken tedbirler.
10 Zararlı endüstriyel atıklar: Partikül ve gaz halindeki kirleticiler ve bitkilere olumsuz etkileri.
11 Hatalı tarımsal uygulamaların bitkilerdeki olumsuz etkileri: Fitotoksite nedir? Hatalı pestisit uygulamaları ve bitkilerdeki simptomları.
12 Hatalı tarımsal uygulamaların bitkilerdeki olumsuz etkileri: Yanlış sulama, budama, gübrelemelere ait sorunlar ve simptomları.
13 Paraziter ve paraziter olmayan hastalıkların ayrımında dikkat edilmesi gereken hususlar
14 Paraziter Olmayan Hastalıkları kontrol edebilir miyiz? Pratikte hangi uygulamalar ile bunların bitkilere olumsuz etkilerini azaltabiliriz?

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
128200 1191267 Olumsuz iklim koşullarının bitkilerde oluşturduğu zararları ve tipik belirtilerini bilir,
128201 1192044 Bitki sağlığı bakımından toprak-bitki-su ilişkisinin önemini kavrar,
128202 1194344 Toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bitkiler için olumsuz olması durumunda hangi tip sorunlar yaşanacağını tahmin eder,
128203 1194688 Bitki besin elementi noksanlık ve fazlalıklarına ait sorunları tanıyabilir ve çözüm önerileri getirebilir,
128204 1195213 Hatalı tarımsal uygulamaların bitkilerde hangi tip sorunlar oluşturabileceğini bilir ve önerilerde bulunabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66704 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
2 66705 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
3 66706 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
4 66707 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
5 66708 Bitki patojenlerinin, yabancı otların, böcek, nematod ve akar gibi zararlıların teşhis ve tanılanmasına yönelik geleneksel ve güncel laboratuvar yöntemlerini kendi alanında kullanır.
6 66709 Yabancı otların konvansiyonel ve moleküler düzeyde teşhisi, biyolojileri konusunda araştırma faaliyetleri yürütür.
7 66710 Böcek, nematod ve akarların laboratuvar şartlarında kitlesel üretimi için kullanılan yöntemleri uygular.
8 66711 Laboratuvar alet ve ekipmanlarını kullanır.
9 66712 Probleme yönelik hipotez geliştirir, bilimsel bir yaklaşım içerisinde laboratuvar, sera ve arazi şartlarında denemeler kurar.
10 66713 Deneme bulgularını yorumlar ve benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırır.
11 66714 Bitki patojenlerini izole eder ve gerek in vitro gerekse in vivo şartlarda kültüre alır, biyolojik, moleküler, mikroskobik ve biyokimyasal yöntemler ile teşhis eder.
12 66715 Böcek, nematod, akar gibi bitki zararlılarını makroskobik ve mikroskobik teşhis kriterlerini kullanarak teşhis eder, laboratuvar ve arazi çalışmaları ile biyolojilerini izler.
13 66716 Bitki sağlığı ile ilgili olarak en uygun koruyucu ve tedavi edici yöntemleri seçer ve uygular.
14 66717 Bilimsel bir konudaki açıklamaları takip eder, plan yapar ve deneysel çalışmalar için sorumluluk alır.
15 66718 Bitkilerdeki biyotik ve abiyotik problemleri tanır, yorumlar ve çözer.
16 66719 Uzman olduğu alanda edindiği bilgileri kullanarak araştırma verilerini toplar ve analiz eder.
17 66720 Araştırma sonuçlarını lisansüstü tez olarak yazar ve bilimsel makale haline getir.
18 66721 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme becerisi kazanır.
19 66722 Temel bilgisayar kullanımı ve yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kendi alanında bilgiye erişme ve kaynak araştırması yapabilmek için verimli bir şekilde kullanır.
20 66723 Güncel mesleki konuları takip etmenin kariyerindeki önemini ve yaşamı boyunca “hayat boyu öğrenme” prensibini benimser.
21 66724 Uzman olduğu alandaki bilgisini ve fikirlerini, araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı değişik sunum teknikleri ile ifade eder, bilgi birikimini akademik ve tarımsal alanda çalışan kişilere ve öğrencilere aktarır.
22 66725 En az bir yabancı dil bilgisi ile kendi alanındaki bilgileri izleyebilir, bilimsel toplantıları takip edebilir ve birçok alandaki kişilerle iletişim kurar.
23 66726 Alanı ile ilgili konulardaki bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, uygulanması ve duyurulması aşamasında bilimsel etik kurallarına göre hareket eder.
24 66727 Laboratuvar çalışmaları ve arazi uygulamalarında kullanılan malzeme ve ekipmanların kullanımından doğan olumsuzlukların azaltılması konusunda duyarlı olur.
25 66728 Doğal kaynakların korunması konusunda hassas, tarımsal uygulamaların çevresel ve küresel etkilerinin bilincindedir.
26 66729 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
27 66730 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
28 66731 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
29 66732 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.