Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZBK602 Bitki Patojeni Toprak Kökenli Virüsler 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; sebzeler ve tarla bitkilerinde sorun olan toprak kökenli virüs hastalıklarını tanımlamasını, bu hastalıkların teşhislerinde ve mücadelesinde kullanılan yöntemleri uygulamasını ve karşılaştıkları bir sorunun çözümünü sonuçlandırmayı ve raporlaştırmayı gerçekleştirebilmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nazlı Dide Kutluk Yılmaz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

R. E. F. Matthews. 1991. Plant Virology, Academic Press. p.835. Edit: C. M. Rush. 2001- 2005. IWGPVFV Symposium Books

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitki köklerinde enfeksiyon oluşturan fungus ve nematodlar toprak kökenli virüs hastalıklarını da taşımaktadır. Bu derste toprak kökenli virüslerin özellikleri, epidemiyolojileri, virüs-vektör ilişkileri, vektörle taşınmanın moleküler yönlerini irdelenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 45 45
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 2 35 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprak kökenli protozoa vektörlerle virüslerin taşınması Plasmodiophorid vek..pptx
2 Plasmodiophoroid vektörler: vektör taksonomisi, Polymyxa betae’nın yaşam devri, vektör-virüs ilişkileri Plasmodiophorid vek..pptx
3 Plasmodiophoroid vektörler: vektör ekolojisi, Polymyxa türlerinin moleküler karakterizasyonu, vektörün belirlenmesi Plasmodiophorid vek..pptx
storage/app/public/nazlik/109665
4 Plasmodiophoroid vektörler ile virüsler: Benyvirüsler, Pomovirüsler, Virüs türleri arasındaki interaksiyonlar, Rhizomania hastalığı N.Dide Kutluk Yılmaz.ppt
5 Polymyxa graminis, Furovirüsler, Pecluvirüsler, Bymovirüsler toprak kökenli buğday virüsleri.pptx
6 Toprak kökenli fungal vektörlerle virüslerin taşınması Chytridioid Vektörlerle Taşınan Virüsler.pptx
7 Chytridioid vektörler: vektör-virüs ilişkileri, Olpidium brassicae’nın yaşam devri Chytridioid Vektörlerle Taşınan Virüsler.pptx
8 Chytridioid vektörler ile virüsler: Tombusvirüsler, Aureusvirusler, Carmovirusler Chytridioid Vektörlerle Taşınan Virüsler.pptx
9 Chytridioid vektörler ile virüsler: Necrovirusler, Dianthovirusler storage/app/public/nazlik/109665
10 Mücadele yöntemleri Chytridioid Vektörlerle Taşınan Virüsler.pptx
11 Bitki patojeni virüslerin nematodlarla taşınması Nematodlarla taşınan virüsler.pptx
12 Tobravirüsler nematodlarla taşınan virüsler.pdf
13 Nepovirüsler nematodlarla taşınan virüsler.pdf
14 Mücadele yöntemleri nematodlarla taşınan virüsler.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1189406 Bitkilerde zarar oluşturan toprak kökenli virüs hastalıkları hakkında bilgi sahibidir.
2 1167376 Toprak kökenli virüs hastalıkları ile mücadele hakkında bilgi sahibidir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66704 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
2 66705 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
3 66706 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
4 66707 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
5 66708 Bitki patojenlerinin, yabancı otların, böcek, nematod ve akar gibi zararlıların teşhis ve tanılanmasına yönelik geleneksel ve güncel laboratuvar yöntemlerini kendi alanında kullanır.
6 66709 Yabancı otların konvansiyonel ve moleküler düzeyde teşhisi, biyolojileri konusunda araştırma faaliyetleri yürütür.
7 66710 Böcek, nematod ve akarların laboratuvar şartlarında kitlesel üretimi için kullanılan yöntemleri uygular.
8 66711 Laboratuvar alet ve ekipmanlarını kullanır.
9 66712 Probleme yönelik hipotez geliştirir, bilimsel bir yaklaşım içerisinde laboratuvar, sera ve arazi şartlarında denemeler kurar.
10 66713 Deneme bulgularını yorumlar ve benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırır.
11 66714 Bitki patojenlerini izole eder ve gerek in vitro gerekse in vivo şartlarda kültüre alır, biyolojik, moleküler, mikroskobik ve biyokimyasal yöntemler ile teşhis eder.
12 66715 Böcek, nematod, akar gibi bitki zararlılarını makroskobik ve mikroskobik teşhis kriterlerini kullanarak teşhis eder, laboratuvar ve arazi çalışmaları ile biyolojilerini izler.
13 66716 Bitki sağlığı ile ilgili olarak en uygun koruyucu ve tedavi edici yöntemleri seçer ve uygular.
14 66717 Bilimsel bir konudaki açıklamaları takip eder, plan yapar ve deneysel çalışmalar için sorumluluk alır.
15 66718 Bitkilerdeki biyotik ve abiyotik problemleri tanır, yorumlar ve çözer.
16 66719 Uzman olduğu alanda edindiği bilgileri kullanarak araştırma verilerini toplar ve analiz eder.
17 66720 Araştırma sonuçlarını lisansüstü tez olarak yazar ve bilimsel makale haline getir.
18 66721 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme becerisi kazanır.
19 66722 Temel bilgisayar kullanımı ve yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kendi alanında bilgiye erişme ve kaynak araştırması yapabilmek için verimli bir şekilde kullanır.
20 66723 Güncel mesleki konuları takip etmenin kariyerindeki önemini ve yaşamı boyunca “hayat boyu öğrenme” prensibini benimser.
21 66724 Uzman olduğu alandaki bilgisini ve fikirlerini, araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı değişik sunum teknikleri ile ifade eder, bilgi birikimini akademik ve tarımsal alanda çalışan kişilere ve öğrencilere aktarır.
22 66725 En az bir yabancı dil bilgisi ile kendi alanındaki bilgileri izleyebilir, bilimsel toplantıları takip edebilir ve birçok alandaki kişilerle iletişim kurar.
23 66726 Alanı ile ilgili konulardaki bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, uygulanması ve duyurulması aşamasında bilimsel etik kurallarına göre hareket eder.
24 66727 Laboratuvar çalışmaları ve arazi uygulamalarında kullanılan malzeme ve ekipmanların kullanımından doğan olumsuzlukların azaltılması konusunda duyarlı olur.
25 66728 Doğal kaynakların korunması konusunda hassas, tarımsal uygulamaların çevresel ve küresel etkilerinin bilincindedir.
26 66729 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
27 66730 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
28 66731 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
29 66732 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 3 3 5 1 1 5 4 5 5 1 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 5 5 5
2 4 1 3 4 5 1 1 5 4 5 5 1 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek