Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZBK640 Bitki Hastalıklarıyla Mücadele Yöntemleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bitki hastalıklarına karşı mücadelede kullanılan yöntemler ve kullanılan biyolojik ve kimyasal preparatlar hakkında bilgilendirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Berna TUNALI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Agrios, G., 2005. Plant Pathology.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitkilerde hastalık oluşturan etmenlere karşı uygulanan yasal, kültürel, fiziksel, mekanik, biyolojik ve kimyasal savaş yöntemleri, entegre savaş ve erken uyarı, fungisitlerin sınıflandırılması, formülasyon tipleri, etki mekanizmaları, uygulama prensipleri, çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
29 Bireysel Çalışma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 12 4 48
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 45 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 55 55

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hastalıkların ortaya çıkmasında etkili olan faktörler, bitki hastalıklarıyla savaş yöntemleri: Yasal önlemler; karantina, sertifikasyon, düzenleme. Bitki Has. Müc.metotları 1.kısım.pptx
2 Kültürel önlemler; inokulumun girişini önlemeye yönelik uygulamalar, var olan inokulumu azaltmaya ya da ortadan kaldırmaya yönelik uygulamalar, enfeksiyonu azaltmaya ya da önlemeye yönelik uygulamalar Bitki Has. Müc.metotları 1.kısım.pptx
3 Bitkilerde dayanıklılık; yapısal dayanıklılık, sonradan kazanılmış dayanıklılık, morfolojik dayanıklılık, fonksiyonel dayanıklılık, protoplazmik dayanıklılık storage/app/public/btunali/109704
4 Genetik açıdan dayanıklılık; bağışıklık, zahiri dayanıklılık, gerçek dayanıklılık Bitki Has. Müc.metotları 1.kısım.pptx
5 Dikey dayanıklılık, yatay dayanıklılık, stoplazmik dayanıklılık, gene karşı gen hipotezi, dayanıklı çeşit elde etme yolları Bitki Has. Müc.metotları 1.kısım.pptx
6 Fiziksel savaş; ısı uygulamaları, ışın uygulamaları Mekanik savaş Bitki Has. Müc.metotları 1.kısım.pptx
7 Biyolojik savaş: antagonizm mekanizmaları; antibiosis, rekabet, parazitizm
8 Hipovirulens ve biyolojik savaşta kullanımı, uyarılmış dayanıklılık ve biyolojik savaşta kullanımı, çapraz koruma ve biyolojik savaşta kullanımı Bitki Has Müc Metotları 2.kısım.pptx
9 Ticari kullanımda olan biyolojik preparatlar; biyolojik savaşta kullanılan bakteriler, biyolojik savaşta kullanılan funguslar, bitki aktivatörleri Bitki Has Müc Metotları 2.kısım.pptx
10 Kimyasal savaş: İlgili terimler; aktif madde, teknik madde, dolgu maddesi, sinerjist, doz, kalibrasyon, letal doz, etkili doz, rezüdi, tolerans, ADI, sistemik etki, selektivite, toksisite, fitotoksisite, formülasyon. formülasyon kullanımının nedenleri, formülasyonda bulunan maddeler Bitki Has Müc Metotları 2.kısım.pptx
11 Formülasyon tipleri; toz, ıslanabilir toz, emülsiyon konsantre, suda çözünen toz, suda çözünen konsantre, akıcı konsantre, kuru tohum ilaçları, granüller, yağlar, pellet, tablet ve macunlar Bitki Has Müc Metotları 2.kısım.pptx
12 İlaçlama yöntemleri; yeşil aksam, tohum, toprak, depo ilaçlamaları, ağaç gövdelerinin ilaçlanması, ilaçların uygulanmaya hazırlanması, kalibrasyon, örnek problemler Bitki Has Müc Metotları 2.kısım.pptx
13 İlaçlama sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gerekli hususlar, yeni bir etkili maddenin piyasaya çıkıncaya kadar geçirdiği aşamalar, fungisitlerin etki mekanizmaları, koruyucu fungisitler; avantaj ve dezavantajları Bitki Has Müc Metotları 2.kısım.pptx
14 Sistemik fungisitler; avantaj ve dezavantajları, kimyasal savaşın avantaj ve dezavantajları, önceden tahmin ve erken uyarı, entegre savaş Bitki Has Müc Metotları 2.kısım.pptx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1327905 Bitki hastalıkları ile mücadelede yöntemlerini, avantaj ve dezavantajlarını bilir.
2 1327906 Bitkilerdeki dayanıklılık mekanizmalarını ve biyolojik savaşta kullanılan mekanizmaları bilir.
3 1327907 Kimyasal savaşta kullanılan fungisit formülasyonlarını, etkili maddelerini ve etki mekanizmalarını bilir.
4 1327903 Fungisitlerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini bilir.
5 1327904 Entegre savaşın ve erken uyarının avantajlarını ve uygulama koşullarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66704 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
2 66705 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
3 66706 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
4 66707 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
5 66708 Bitki patojenlerinin, yabancı otların, böcek, nematod ve akar gibi zararlıların teşhis ve tanılanmasına yönelik geleneksel ve güncel laboratuvar yöntemlerini kendi alanında kullanır.
6 66709 Yabancı otların konvansiyonel ve moleküler düzeyde teşhisi, biyolojileri konusunda araştırma faaliyetleri yürütür.
7 66710 Böcek, nematod ve akarların laboratuvar şartlarında kitlesel üretimi için kullanılan yöntemleri uygular.
8 66711 Laboratuvar alet ve ekipmanlarını kullanır.
9 66712 Probleme yönelik hipotez geliştirir, bilimsel bir yaklaşım içerisinde laboratuvar, sera ve arazi şartlarında denemeler kurar.
10 66713 Deneme bulgularını yorumlar ve benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırır.
11 66714 Bitki patojenlerini izole eder ve gerek in vitro gerekse in vivo şartlarda kültüre alır, biyolojik, moleküler, mikroskobik ve biyokimyasal yöntemler ile teşhis eder.
12 66715 Böcek, nematod, akar gibi bitki zararlılarını makroskobik ve mikroskobik teşhis kriterlerini kullanarak teşhis eder, laboratuvar ve arazi çalışmaları ile biyolojilerini izler.
13 66716 Bitki sağlığı ile ilgili olarak en uygun koruyucu ve tedavi edici yöntemleri seçer ve uygular.
14 66717 Bilimsel bir konudaki açıklamaları takip eder, plan yapar ve deneysel çalışmalar için sorumluluk alır.
15 66718 Bitkilerdeki biyotik ve abiyotik problemleri tanır, yorumlar ve çözer.
16 66719 Uzman olduğu alanda edindiği bilgileri kullanarak araştırma verilerini toplar ve analiz eder.
17 66720 Araştırma sonuçlarını lisansüstü tez olarak yazar ve bilimsel makale haline getir.
18 66721 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme becerisi kazanır.
19 66722 Temel bilgisayar kullanımı ve yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kendi alanında bilgiye erişme ve kaynak araştırması yapabilmek için verimli bir şekilde kullanır.
20 66723 Güncel mesleki konuları takip etmenin kariyerindeki önemini ve yaşamı boyunca “hayat boyu öğrenme” prensibini benimser.
21 66724 Uzman olduğu alandaki bilgisini ve fikirlerini, araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı değişik sunum teknikleri ile ifade eder, bilgi birikimini akademik ve tarımsal alanda çalışan kişilere ve öğrencilere aktarır.
22 66725 En az bir yabancı dil bilgisi ile kendi alanındaki bilgileri izleyebilir, bilimsel toplantıları takip edebilir ve birçok alandaki kişilerle iletişim kurar.
23 66726 Alanı ile ilgili konulardaki bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, uygulanması ve duyurulması aşamasında bilimsel etik kurallarına göre hareket eder.
24 66727 Laboratuvar çalışmaları ve arazi uygulamalarında kullanılan malzeme ve ekipmanların kullanımından doğan olumsuzlukların azaltılması konusunda duyarlı olur.
25 66728 Doğal kaynakların korunması konusunda hassas, tarımsal uygulamaların çevresel ve küresel etkilerinin bilincindedir.
26 66729 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
27 66730 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
28 66731 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
29 66732 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4
2 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5
3 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4
4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4
5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4