Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBİ619 Enzimatik Regülasyon 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Biyolojik Katalizörlerin(Enzimler) tanımı ve işlevlerine genel bakış. Enzimlerin yapısal analizi,biyosentezi ve kinetik özelliklerinin değerlendirmek. Hücresel Kontrol sistemlerindeki yerini ve yaşamın devamındaki rolünü açıklamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Zafer EREN,Doç.Dr.Emine DIRAMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrenciler ile birlilkte Her ders başında bir hafta önceki konuların tartışılması ve güncel gelişmeler değerlendirilir. Her öğrenci ayda 1 adet konu ile ilgili sunum ve dönem sonu için term paper hazırlar.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Enzim Bilgisi, Yazan:Dr.Trevor Palmer, Çevirenler: Dr.Salih Cengiz, Dr. Müjgan Cengiz, Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı; 1994 Biyokimyanın İlkeleri; David L. Nelson, Micheal M. Cox; Palme Yayıncılık, 2005 Biochemistry, Zubay, 1993

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Enzim nedir? Enzimlerin yapı ve fonksiyonları.Enzimlerin adlandırılması ve sınıflandırılması. Proteinlerin yapısı ve biyosentezi. Hücresel Kontrol sistemlerindeki yeri ve yaşamın devamındaki rolü. Enzim inhisyonunun açıklanması. Enzim katalizinin Kimyasal tabiatı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
7 Laboratuvar 3 10 30
11 Soru-Yanıt 2 10 20
13 Deney 3 5 15
17 Alan Çalışması 3 10 30
28 Makale Kritik Etme 3 5 15
29 Bireysel Çalışma 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
51 Sözlü Sınav 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyolojik katalizör olarak ,Enzimlerin tanımı ve Canlıların yaşamındaki rolü
2 Enzimlerin yapısal ve işlevsel özellikleri ; Aktif Merkez ve özellikleri
3 Allosterik Enzimler ve hücresel kontroldeki yeri
4 Enzimlerin sınıflandırılması
5 Enzim Kinetikleri , Enzim-Substrat Özgüllüğü ve Km
6 Enzim İnhibisyonları
7 Yapısı ve metabolizmadaki rolü bilinen bir enzimin sunumu (Her öğrenci farklı bir enzimi sunacaktır)
8 Enzimler ve Metabolik Kontrol
9 ARASINAV
10 Glikolizis ve TCA döngüsünün Enzimatik düzenlenmesi
11 DNA replilasyonu ve DNA Polimeraz I,II,III enzimlerinin işlevi ve aktivitenin düzenlenmesi
12 Transkripsiyon ve RNA Polimeraz enziminin işlevinin düzenlenmesi
13 Protein Sentezi ve düzenlenmesinde enzimlerin rolü
14 Hücresel Metabolik Yolların Düzenlenmesinde ,Primer,Seconder Messengerlerin rolü. Enzimler ve Kanser
15 Final sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
122447 1185573 Enzimlerin tanımını ve Canlıların yaşamındaki rolünü vermek
122448 1192763 Enzimlerin uluslararası sınıflandırılmasını öğretmek
122449 1195948 Enzimlerin metabolizmadaki rolleri
122450 1179864 Enzim çeşitlerini tanımak
122451 1190027 Allosterik Enzimlerin hücresel kontroldeki yerini öğretmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66300 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66301 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 66302 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 66303 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 66308 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 66304 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 66305 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 66312 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 66311 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 66313 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 66306 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 66314 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 66307 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 66315 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 66309 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
16 66317 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 66316 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 66310 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli