Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBİ638 Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Balıklarda yaş belirlemenin önemi ve yaş tayini metotları hakkında yeterli bilginin verilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nazmi Polat

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Polat, N., 2000. Balıklarda Yaş Belirlemenin Önemi. IV. Su Ürünleri Sempozyumu, 28-30 Haziran 2000, Erzurum, 9-20. Populasyon dinamiği (Dursun Avşar, 2005) Balık Biyolojisi Araştırma Yöntemleri (Mehmet Karataş, 2005) Chugunova L. P., 1963. Age and Growth Studies in Fish, National Science Foundation, Washington. Casselman J. M., 1987. Determination of Age and Growth., Chapter 7, Editörs: Weatherley A.H., Gill H.S., The Biology of Fish Growth. Academic Press, London. Pages 209-242. Das, M., 1994. Age Determination and Longevity in Fishes, Gerontology, 40, 70-96. DeVries D. R., Frie R. V., 1996. Determination of Age and Growth (Chapter 16), Editörs: Murphy B.R., Willis D.W., Fisheries Techniques, 2nd Edition. American Fisheries Society, Methesda, Maryland, 483-512. İlgili bilimsel makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Balıklarda yaş belirleme yöntemleri, yaşı bilinen balıkların kullanılması, boy-frekans analizleri, kemiksi yapıların kullanılması, kemiksi yapıların alınması, temizlenmesi ve saklanması, kemiksi yapıların mikroskopta değerlendirilmesi, yaş verilerinin analizi ve yorumu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel kavramlar 1. HAFTA.pptx
2 Balıklarda yaş tayini yöntemleri (1. Yaşı bilinen balıklar) 2. HAFTA.pptx
3 Balıklarda yaş tayini yöntemleri (2. Boy Frekans Analizi) 3. HAFTA.pptx
4 Balıklarda yaş tayini yöntemleri (3.Kemiksi yapılar ) 4. HAFTA.pptx
5 Geri hesaplama 5. HAFTA.pptx
6 Kemiksi yapıların alınması 6. HAFTA.pptx
7 Kemiksi yapıların yaş tayinine uygun hale getirilmesi 7. HAFTA.pptx
8 İdeal kemiksi yapının belirlenmesi 8. HAFTA.pptx
9 istatistiksel programlar kullanılarak yaş verilerinin değerlendirilmesi 9. HAFTA.pptx
10 Vize
11 istatistiksel programlar kullanılarak yaş verilerinin değerlendirilmesi 11. HAFTA.pptx
12 istatistiksel programlar kullanılarak yaş verilerinin değerlendirilmesi 12. HAFTA.pptx
13 Bir tatlısu balığında yaş tayini işlemlerinin gerçekleştirilmesi 13. HAFTA.pptx
14 Bir deniz balığında yaş tayini işlemlerinin gerçekleştirilmesi 14. HAFTA.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1187731 Balıklarda yaş belirlemenin önemini kavrarlar.
2 1182935 Yaş belirleme yöntemlerinin nasıl uygulanacağı hakkında bilgi sahibi olurlar
3 1192901 Farklı kemiksi yapıların alınması, yaş tayinine hazırlanması ve değerlendirilmesini öğrenirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66300 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66301 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 66302 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 66303 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 66308 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 66304 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 66305 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 66312 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 66311 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 66313 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 66306 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 66314 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 66307 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 66315 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 66309 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
16 66317 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 66316 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 66310 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 5 4 3 3
2 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 5 3 2 2 5 4 4 3
3 4 5 4 5 5 5 5 4 3 4 5 3 2 2 5 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek