Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBİ675 Fungal Biyoteknoloji 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Fungusların insan yararına kullanım olanakları ve bu alandaki gelişmeler

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. İbrahim Özkoç

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Arora, DK 2003., Handbook of Fungal Biotechnology, CRC Press, 2nd edition, . 2. Anke T. 1998. Fungal Biotechnology, Chapman & Hall 3. Kumar Gupta V. 2010. Fungal Biochemistry and Biotechnology, LAP Lambert Academic Publications.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fungal Biyoteknoloji fungusların biyokimyasal, moleküler süreçlerini bunlarla ilgili olarak endüstriyel ve yarı endüstriyel uygulamalarını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
20 Rapor Hazırlama 1 10 1
21 Rapor Sunma 1 10 1
24 Seminer 1 10 1
2 Final Sınavı 1 70 1
38 Rapor Hazırlama 1 10 1
39 Rapor Sunma 1 10 1
42 Seminer 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Hiflerin hücre biyolojisi
2 2. İpliksi funguslarda protoplast izolasyonu, rejenerasyonu ve füzyonu
3 3. Metabolik yolların Düzenlenmesi
4 4. Fungal nükleik asit ve kromozomlar
5 5. İpliksi fungusların genomiği
6 6. Fungal genomların stabilitesi
7 7. İpliksi Funguslarda Sekonder metabolit gen kümeleri
8 8. İpliksi Funguslarda Transformasyon ve Gen Manipülasyonu
9 9. Konvansiyonel olmayan Funguslarda Gentik Manipülasyon Sistemleri
10 10. Fungal mitokondriler- Genom ve diğer özellikleri
11 11. Fungal evrimin fungal genomikle buluşması
12 12. Genom dizi kalıpları ve gen regülasyonu
13 13. DNA çipleri ve Mikrodizin analizi
14 14. Sunum
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
81836 1155688 Fungal metabolizmanın anlaşılması
81837 1159572 Fungal genom ve sistem biyolojisi kavramlarının tartışılması
81838 1160135 Gen manipulasyonu ve teknolojik uygulamaları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66300 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66301 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 66302 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 66303 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 66308 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 66304 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 66305 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 66312 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 66311 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 66313 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 66306 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 66314 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 66307 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 66315 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 66309 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
16 66317 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 66316 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 66310 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli