Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103016112000 Toprak ve Yeraltı Suyu Kirliliği 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Dersin amacı toprakta kirlilik oluşumu, yayılımı konularında öğrencilere bilgi vererek bunların kontrol ve giderim yöntemlerini açıklamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assist. Prof. Dr. Burcu Güngör

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fundamenmtal of Soil Science, Henry D. Foth, 8th Ed. John Wiley and Sons,1990 Soil Pollution, Yaron B., Calvet R. and Prost R., Springer, 1996

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toprak kirliliğinin tanımı ve kaynakları, Kirletici ve çevresel ortam özellikleri, toprağın fiziksel, biyolojik ve kimyasal özellikleri, toprakta kirleticilerin hidrokimyasal davranışı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
20 Rapor Hazırlama 1 30 1
21 Rapor Sunma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 45 45
20 Rapor Hazırlama 1 35 35
21 Rapor Sunma 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprak Kirliliği kavramı, dersin içeriği, amacı, hedefleri ve kazanımları
2 Kirlenmiş ortam olarak toprak, çevresel etkileri, kirletici kaynakları ve kirlenme biçimleri
3 Toprak ve kirletici özellikleri
4 Toprak ve kirletici özelliklerinin kirletici davranışı üzerine etkileri
5 Toprak ve kirletici özelliklerinin kirletici davranışı üzerine etkileri: görsel anlatım
6 Toprakta kirlilik araştırma ve tespiti
7 Toprakta kirlilik tespiti ve değerlendirme süreci
8 Kirlilik kontrolü kavramı, yöntemleri
9 Toprakta iyileştirme şekilleri, yöntemleri
10 Toprakta basit kontrol yöntemleri
11 Kütle Giderimi Üzerine Arıtım Teknolojileri-1
12 Kütle Giderimi Üzerine Arıtım Teknolojileri-2
13 Diffuzyon Kontrollü Arıtım Teknolojileri
14 Diğer Arıtım İmkanları
15 Diğer Arıtım İmkanları
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
85633 1179790 Kirlenmiş sahaların iyileştirilmesine ilişkin yaklaşımlarda temel bilim ve mühendislik bilgilerini değerlendirme kabiliyeti kazanır
85634 1188446 İyileştirme faaliyetlerinde izleme, analiz planlama ve veri değerlendirmesi yapar
85635 1193420 Kirlenmiş ortamların evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurarak muhtemel iyileştirme çalışmasının değerlendirme becerisi kazanir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66950 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 66961 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 66962 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 66949 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 66952 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 66953 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 66963 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 66954 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 66964 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 66951 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 66955 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 66956 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 66957 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 66958 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 66959 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 66960 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi