Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FÇM615 Risk Bazlı Kirlenmiş Alanların Belirlenmesi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilerin kirlenmiş alanların risk tayinini anlayabilmesi ve pratikte uygulanabilmesi hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yüksel ARDALI, Yrd. Doç. Dr. Burcu Güngör, Prof.Dr. Gülfem BAKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

"Risk-Based Contaminated Land Investigation and Assessment" page Risk-Based Contaminated Land Investigation and Assessment (ed) Judith Petts, Tom Cairney, Wiley, Ltd., 1997 Risk Assessment Methods: Approaches for Assessing Health and Environmental Risks, V.T. Covello, M.W. Merkhoher, Plenum Press, Newyork, 1993

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ekolojik Risk Değerlendirmesine Giriş, Problem Formülasyonu, Maruz Kalma Analizi, Etkilerin Analizi, Tarama Değerlendirmelerinde Risk Karakterizasyonu, Kesin Değerlendirmelerde Risk Değerlendirmesi, Belirsizlik, Çözüm Hedefleri ve Kararları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
14 Gözlem 1 20 1
16 Alan Gezisi 1 15 1
17 Alan Çalışması 1 15 1
24 Seminer 1 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 10 1
2 Final Sınavı 0 60 1
41 Proje Sunma 0 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kirli arazi tanımı Saha-SunumNo1_21Mart2017.pdf
2 tehlikeli ve risk kavramı teknik rehber.pdf
3 Risk değerlendirmesi ve yönetimi kirlenmiş alan yönetimi.pdf
4 Risk yönetimi alanının araştırılması: Toprak kirliliği _2.asama-ve-rehberler-sunumu.pdf
5 Örnekleme stratejileri, analiz, araştırma modelleri EPA SEDİMENT cssp-final.pdf
6 Risk yönetimi alanının araştırılması: Su ve sediman kirliliği steps_risk_management_process.ppt
7 Ara sınav
8 Nitel risk değerlendirmesi k-rlenm-s-saha-tem-zleme-iy-lest-rme-20180201151418.pdf
9 Risk Sıralaması ve Yarı Nicelikli Değerlendirme ks-tem-zleme-ve-izleme-tekn-k-rehber--20180201150134.pdf
10 Risk değerlendirmesinin faydalarının tanınması
11 Risk değerlendirmesinin etkinliği
12 Toprakta risk değerlendirmesi ve yönetimi örnekleri
13 Suda risk değerlendirmesi ve yönetimi örnekleri
14 Sedimanda risk değerlendirmesi ve yönetimi örnekleri
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1195208 Kirlenmiş bölgeleri tanımlar ve karakterizasyonu yapabilir.
2 1195722 Bölgesel risk analizleri yapabilir.
3 1195788 Risk analiz sonuçlarını değerlendirerek geleceğe yönelik çıkarımlar yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66950 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 66961 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 66962 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 66949 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 66952 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 66953 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 66963 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 66954 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 66964 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 66951 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 66955 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 66956 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 66957 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 66958 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 66959 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 66960 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 3 2 3 2 3 4
2 3 3 2 3 2 4 2 2 4
3 4 3 2 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek