Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FÇM616 Toprakta Hızlandırılmış Arıtım Sistemleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Dersin amacı toprak ortamındaki kirleticilerin giderimini sağlayacak teknikleri, proseslerini, bilimini ve uygulamalarını tarif ederek tanıtmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doçent Emre Burcu Özkaraova

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Physical and Chemical Hydrology, P.A. Domenico and F. W. Schwartz, John Wiley and Sons, 199 Natural and Enhanced Remediation Systems Suther S. Suthersan, Boca Raton, CRC Press, 2001

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toprak Kirliliği, Toprak Kirliliği Arıtımının Önemi, Kirletici ile Çevresel Özellikler, Kirleticileri Toprak İçerisindeki Durumları, Arıtım Sistemleri - Kütle Giderimi Üzerine Arıtım Teknolojileri - Buhar Ektraksiyon ve Biohavalandırma - Vukkum ile Hızlandırılmış Kazanım - Arazi İçi Havalandırma - Diffuzyon Kontrollü Arıtım Teknolojileri - Arazi İçi Hızlandırılmış Biyolojik Arıtım - Diğer Arıtım İmkanları - Stabilizasyon ve Katılaştırma - Kimyasal Oksidasyon - Isıl İşlemler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
20 Rapor Hazırlama 1 30 1
21 Rapor Sunma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprak Kirliliği, Toprak Kirliliği Arıtımının Önemi, HAS-Temel Konular.pdf
2 Kirletici ile Çevresel Özellikler, HAS-Temel Konular.pdf
3 Kirleticileri Toprak İçerisindeki Durumları, HAS-Giriş-1.H.pdf
4 Arıtım Sistemleri HAS-2.H.pdf
5 - Kütle Giderimi Üzerine Arıtım Teknolojileri HAS-3.H.pdf
6 - Buhar Ektraksiyon ve Biohavalandırma HAS-4.H .pdf
7 - Vukkum ile Hızlandırılmış Kazanım
8 - Arazi İçi Havalandırma
9 - Diffuzyon Kontrollü Arıtım Teknolojileri
10 - Arazi İçi Hızlandırılmış Biyolojik Arıtım
11 - Diğer Arıtım İmkanları
12 - Stabilizasyon ve Katılaştırma
13 - Kimyasal Oksidasyon
14 - Isıl İşlemler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
85931 1177580 toprak kirliliği neden olan kaynakları ve kirletici tespit yeteneği
85932 1194170 uygun toprak seçimi ve yeraltı iyileştirme teknolojileri için toprak ve kirletici özellikleri yorumlama yeteneğini
85933 1194249 Kirlenmiş sahaların iyileştirme sırasında izleme, analiz ve veri değerlendirme planlama becerisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66950 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 66961 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 66962 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 66949 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 66952 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 66953 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 66963 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 66954 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 66964 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 66951 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 66955 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 66956 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 66957 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 66958 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 66959 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 66960 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi