Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FÇM618 Katı Atıkların Aerobik ve Anaerobik Yöntemlerle Giderimi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Katı atıklar yüksek oranda organik madde içermekte ve genellikle depolanarak bertaraf edilmektedir. Katı atık depolama yeri temini gittikçe zorlaşmakta ve depolama sonucu atık içerisindeki organik maddelerden yararlanılamamaktadır. Katı atıklar içerisindeki organik maddeler için en uygun bertaraf metodu, biyolojik proseslerle zararsız hale getirilerek geri kazanmadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ayşe Kuleyin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Integrated Solid Waste Management, Tchobanoglous, Theisen, Vigil, 1993 Anaerobik Biyoteknoloji ve Atık Arıtımındaki Uygulamaları, Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ İnş. Fak. Çevre Müh. Böl.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş, katı atıkların tanımlanması biyolojik parçalanabilen (kompostlaşabilir) atıkların belirlenmesi. Aerobik ve anaerobik kompostlaştırmanın esasları; Mikrobiyoloji, biyokimya ve enerji dönüşümleri. İşletme parametreleri: havalandırma, su muhtevası, sıcaklık, dane boyutu, besi elementleri, C/N oranı, besi, pH, katkı maddeleri. Ağır metaller ve mikrobesi elementleri. Besleme şartları. Atıkların biyolojik ayrışabilirliği. Proses kinetiği ve ürün kararlılığı. Aerobik ve anaerobik kompost sistemleri; Kompost proseslerinin sınıflandırılması: basit sistemler, modern sistemler. Koku kontrolü. Kompostlaştırma prosesinin patojen giderimine etkisi. Oluşan ürünün kalitesi ve tarımda kullanımı. Kompostlaştırma prosesinin çevresel etkileri ve maliyeti.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
21 Rapor Sunma 1 25 1
28 Makale Kritik Etme 1 25 1
2 Final Sınavı 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş,
2 Aerobik ve anaerobik arıtmaya genel bakış anaerobik arıtım 1.ppt
3 Aerobik kompostlaştırmanın esasları; anaerobik arıtım 2.ppt
4 Anaerobik arıtım sistemleri anaerobik arıtım 3.ppt
5 İşletme parametreleri ve proses kontrolü: anaerobik arıtım 4.ppt
6 Anaerobik arıtımda Arıtılabilirlik çalışmaları anaerobik arıtım 5.ppt
7 Arıtma çamurlarının anaerobik arıtımı anaerobik arıtım 6 atısu arıtma çamurlarının anaerobik arıtımı.ppt
8 sızıntı sularının anaerobik arıtımı anaerobik arıtım 7 sızıntı suları.ppt
9 Katı atıkların anaerobik arıtımı storage/app/public/akuleyin/110653
10 Arıtma çamurlarının aerobik arıtımı ÇAMURLARIN AEROBİK ARITIMI.ppt
11 arasınav
12 Sızıntı sularının aerobik arıtımı sızıntı suyu aerobik arıtım.pptx
13 katı atıkların aerobik kompostlanması karı arık aerobik kompostlama.pptx
14 Kompostlaştırma prosesinin çevresel etkileri ve maliyeti.
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511578 organik atıkların aerobik ve anaerobik parçalanma mekanizmalarını bilir
2 1511576 anaerobik kompostlama yöntemlerini bilir
3 1511577 atığa uygun kompostlama yöntemini seçebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74682 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 74693 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 74694 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 74681 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 74684 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 74685 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 74695 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 74686 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 74696 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 74683 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 74687 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 74688 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 74689 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 74690 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 74691 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 74692 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 2 2 3
2 2 4 2 2 3
3 4 5 2 4 4 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek