Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FÇM620 Kimyasal ve İleri Oksidasyon Prosesleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı yüksek lisans öğrencilerine kimyasal oksidasyon ve ileri oksidasyon prosesleri hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yüksel Ardalı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

L.K. Wang, Y-T. Hung, N.K. Shammas, 2007. Advanced Physicochemical Treatment Technologies, Humana Press Inc. W. Masschelein, Rip G. Rice, 2002. Ultraviolt Light in Water and Wastewater Sanitation, Lewis Publishers, CRC Press. Handbook for Advanced Photochemical Oxidation Processes, U.S. Environmental Protection Agency, Cincinnati, Ohio, 1998.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kimyasal oksidasyonun esasları, Kimyasal oksitleyiciler, Kimyasal oksidasyonun uygulamaları, İleri oksidasyon prosesleri, Fotokimyasal oksidasyon, Işık kaynakları, Fotoreaktör çeşitleri, Homojen ve heterojen prosesler, H2O2 ve O3 fotolizi, Fenton/foto-Fenton reaksiyonları, Fotokataliz, İleri oksidasyon proseslerinin toksik kirleticilerin gideriminde ve endüstriyel atıksu arıtımda kullanımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
21 Rapor Sunma 1 20 1
28 Makale Kritik Etme 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kimyasal oksidasyonun esasları
2 Kimyasal oksitleyiciler
3 Kimyasal oksidasyonun su ve atıksu arıtımında uygulamaları
4 İleri oksidasyon prosesleri
5 Serbest radikallerinin oluşum mekanizmaları
6 Işık kaynakları, Fotoreaktör çeşitleri
7 Homojen ve heterojen ileri oksidasyon prosesleri
8 Hidrojen peroksit ve Ozon fotolizi
9 Fenton/foto-Fenton reaksiyonları
10 Ara sınav
11 Fotokatalitik degredasyon
12 Sonokimyasal oksidasyon
13 İleri oksidasyon proseslerinin toksik kirleticilerin gideriminde kullanımı
14 İleri oksidasyon proseslerinin endüstriyel atıksu arıtımda kullanımı
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1387398 Kimyasal oksidasyon sistemlerini bilir
2 1388852 Kimyasal oksidasyon proseslerinin su ve atıksu arıtımında uygulama esaslarını bilir
3 1388897 İleri oksidasyon sistemlerini bilir
4 1389946 İleri oksidasyon proseslerinin su ve atıksu arıtımında uygulama esaslarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74682 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 74693 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 74694 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 74681 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 74684 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 74685 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 74695 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 74686 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 74696 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 74683 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 74687 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 74688 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 74689 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 74690 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 74691 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 74692 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 3 1 4 3 2 2 1 3 3 2 2 4
2 2 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 2 4
3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 4
4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek