Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FÇM623 Mikrobiyal Ekoloji 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Mikrobiyal türlerin ekolojik çevrim üzerindeki etkileşimi, değerlendirilmesi ve biyolojik bozunmanın kontrolü amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ass.Dr. Hülya Böke ÖZKOÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Patnaik, P. , Handbook of Environmental Analysis Chemical Pollutants in Air, Water, Soil and Soil Wastes. , Lewis Publishers, 1997. - Madigan, M., Martinko, Y., Parker Y., 1997, Biology Of Microorganisms, Prenticetlall İnternational, Inc., - Microbial Ecology 1997; Fundamentals And Applications, Addison Wesley Longman, Inc., - Sanderson, J., Haris, L., 2000, Landscape Ecology, A Top Down Approach, Lewıs Publishers, Washington. D.C.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ekoloji ve mikrobiyal ekoloji, mikrobiyal evrim, mikrobiyal topluluklarda ekosistemler, abiyotik ve çevresel faktörlerin mikroorganizmalar üzerine etkileri, doğal yaşam ortamlarında mikroorganizmalar, su, hava ve toprak mikrobiyolojisinde biyojeokimyasal çevrimler, ekolojik açıdan biyolojik bozunmanın kontrolü.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 12 5 1
10 Tartışma 8 5 1
20 Rapor Hazırlama 2 15 1
21 Rapor Sunma 2 10 1
24 Seminer 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 5 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
49 Performans 4 5 1
2 Final Sınavı 1 50 1
36 Rapor 1 30 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekoloji ve mikrobiyal ekoloji
2 Mikrobiyal evrim
3 Mikrobiyal topluluklarda ekosistemler,
4 Abiyotik faktörlerin mikroorganizmalar üzerine etkileri
5 Çevresel faktörlerin mikroorganizmalar üzerine etkileri
6 Doğal yaşam ortamlarında mikroorganizmalar
7 Sınav
8 Su mikrobiyolojisinde biyojeokimyasal çevrimler,
9 Hava mikrobiyolojisinde biyojeokimyasal çevrimler
10 Toprak mikrobiyolojisinde biyojeokimyasal çevrimler
11 Ekolojik açıdan biyolojik bozunmanın kontrolü.
12 Ekolojik risk ve değerlendirmesi
13 Sunumlar
14 Sunumlar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
75865 1147281 Sürdürebilir yaşamda canlının rolü
75869 1146342 Mikroorganizmaların ekolojik dögüdeki önemi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66950 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 66961 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 66962 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 66949 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 66952 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 66953 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 66963 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 66954 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 66964 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 66951 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 66955 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 66956 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 66957 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 66958 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 66959 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 66960 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi