Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FÇM627 Çevresel Risk Değerlendirme 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Belirli bir tehlike karşısında çevreye gelebilecek zararıngelme olasılığının incelenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Hülya Böke ÖZKOÇ; Prof. Dr. Yüksel ARDALI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Frantzen, K.A., Risk-Based Analysis For Environmental Managers, CRC Press Company, 2002. - United States Envi. Pro. Agency (USEPA), 19976 EPA Guidance For Data Assessment, EPA/600/R-96/084. Office Of Research And Development . Washington . D.C. - United States Envi. Pro. Agency (USEPA) 19986, Guidelines For Ecological Risk Assessment, Final. EPA/630/R-95/002f, Risk Assessment Forum, Washington, D.C. - En Son Güncel Makaleler Ve İnternet Erişim Ağı. - Boss, M., Day, D., 20022, Biological Risk Engineering Handbook, Infection Control And Decontamination, A CRC Press Company, Washington, D.C.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Risk tanımı, çevresel risk, problem formülasyonu, risk yöneticiler ve risk kaynakları, analiz planı, çevresel faktörler, etkilerin ölçümleri, planın alan incelenmesi, maruz kalma analizleri, geri alım modelleri, sucul-karasal organizmalarda, pestisit, petrol ve ağır metal ile meydana gelen risk, çevresel etki analizleri, risk karakterizasyonu ve metotları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 13 5 1
10 Tartışma 8 5 1
20 Rapor Hazırlama 1 15 1
21 Rapor Sunma 1 10 1
24 Seminer 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 5 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
49 Performans 5 5 1
2 Final Sınavı 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 30 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Risk tanımı
2 Çevresel risk ve risk kaynakları
3 Problem formülasyonu
4 Analiz planı, etkilerin ölçümleri, planın alan incelenmesi
5 Maruz kalma analizleri
6 Geri alım modelleri,
7 Risk değerledirme
8 Sucul-karasal organizmalarda, ağır metal ile meydana gelen risk, çevresel etki analizleri, risk karakterizasyonu ve metotları.
9 Sucul-karasal organizmalarda, pestisit,ile meydana gelen risk, çevresel etki analizleri, risk karakterizasyonu ve metotları.
10 İşyeri ve sanayi riski
11 Sanayilerde meydana gelecek tehlikeler ve bunların riskinin belirlenmesi
12 Sanayilerde meydana gelecek tehlikeler ve bunların riskinin belirlenmesi
13 Proje sunum
14 Proje sunum
15 Proje Sunum
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1181402 Çevre açısından riskin önemini
2 1187590 Çevrede meydana gelecek tehlikenin meydana gelme olasılığını belirmede
3 1172648 Risk değerlendirmesinde çeşitli test tekniklerini kullanır ve geliştirir
4 1175163 Risk ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66950 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 66961 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 66962 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 66949 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 66952 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 66953 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 66963 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 66954 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 66964 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 66951 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 66955 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 66956 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 66957 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 66958 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 66959 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 66960 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 4 3 4
2 3 2 3 2 3 2
3 4 2 3 3 2 3 4
4 3 2 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek