Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FÇM634 Endüstriyel Atıkların Biyodegradasyonu 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilere biyolojik arıtmanın temelleri ve endüstriyel atık arıtımında karşılaşılan problemler ve çözüm yollarının öğretilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yüksel Ardalı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tchobanoglous, G., and Burton, F., 1991. Wastewater Engineering Treatment, Disposal and Reuse, Metcalf and Eddy, Inc. LaGrega, D.M., Buckingham, P., & Evans, J., 1994. Hazardous Waste Management. Roberts, E.R., 1998. Remediation of Petroleum Contaminated Soils, Lewis Pubs. Wagner, K., Boyer, K., Claff, R., Evans, M., Henry, S., 1986, Remedial Action Technology for Waste Disposal Sites, 2nd Edition, New Jersey.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyolojik arıtmanın temelleri ve endüstriyel atık arıtımında karşılaşılan problemler. Atıksu karakterizasyonu. Deşarj standartları. Literatür verilerinin değerlendirilmesi. Biyolojik arıtımda modelleme yaklaşımları. Arıtılabilirlik çalışmalarının planlanması ve değerlendirilmesi. Uygulama örnekleri: Mezbaha ve et ürünleri endüstrileri, süt endüstrisi, tekstil endüstrisi, fermentasyon endüstrisi, şeker ve alkol distilasyonu endüstrileri, içki ve meştubat endüstrileri, mısır ve patates işleme endüstrileri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
21 Rapor Sunma 1 10 1
24 Seminer 1 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 50 1
40 Proje Hazırlama 1 30 1
41 Proje Sunma 1 10 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyolojik arıtmanın temelleri
2 Endüstriyel atık arıtımında karşılaşılan problemler
3 Atıksu karakterizasyonu. Deşarj standartları
4 Literatür verilerinin değerlendirilmesi.
5 Biyolojik arıtımda modelleme yaklaşımları
6 sınav
7 Arıtılabilirlik çalışmalarının planlanması ve değerlendirilmesi.
8 Arıtılabilirlik çalışmalarının planlanması ve değerlendirilmesi.
9 Mezbaha ve et ürünleri endüstrileri, süt endüstrisi, tekstil endüstrisi, fermentasyon endüstrisi, şeker ve alkol distilasyonu endüstrileri, içki ve meştubat endüstrileri, mısır ve patates işleme endüstrileri.
10 Mezbaha ve et ürünleri endüstrileri, süt endüstrisi, tekstil endüstrisi, fermentasyon endüstrisi, şeker ve alkol distilasyonu endüstrileri, içki ve meştubat endüstrileri, mısır ve patates işleme endüstrileri.
11 Mezbaha ve et ürünleri endüstrileri, süt endüstrisi, tekstil endüstrisi, fermentasyon endüstrisi, şeker ve alkol distilasyonu endüstrileri, içki ve meştubat endüstrileri, mısır ve patates işleme endüstrileri.
12 Mezbaha ve et ürünleri endüstrileri, süt endüstrisi, tekstil endüstrisi, fermentasyon endüstrisi, şeker ve alkol distilasyonu endüstrileri, içki ve meştubat endüstrileri, mısır ve patates işleme endüstrileri.
13 Mezbaha ve et ürünleri endüstrileri, süt endüstrisi, tekstil endüstrisi, fermentasyon endüstrisi, şeker ve alkol distilasyonu endüstrileri, içki ve meştubat endüstrileri, mısır ve patates işleme endüstrileri.
14 Mezbaha ve et ürünleri endüstrileri, süt endüstrisi, tekstil endüstrisi, fermentasyon endüstrisi, şeker ve alkol distilasyonu endüstrileri, içki ve meştubat endüstrileri, mısır ve patates işleme endüstrileri.
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1146676 Endüstriyel atık arıtımında karşılaşılan problemleri kavrar
2 1166383 Atıksu karakterizasyonunu belirleyebilir
3 1174473 Biyolojik arıtma modellerini kavrar ve uygulayabilir
4 1151141 Arıtılabilirlik çalışmalarının planlanlayabilir ve değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66950 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 66961 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 66962 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 66949 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 66952 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 66953 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 66963 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 66954 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 66964 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 66951 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 66955 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 66956 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 66957 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 66958 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 66959 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 66960 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 2 2 4 4 3 2 2 4 3 4 4 3
2 4 3 4 3 2 3 4 4 3 2 3 4 4 4 3 4
3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3
4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek