Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103016372010 Baca Gazı Arıtma Sistemi Tasarımı 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Hava kirleticilerinin arıtımında kullanılan yöntemlerin incelenmesi, baca gazı arıtım sistemi tasarımının öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr.Andaç Akdemir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Air Pollution Control: A Design Approach by C. David Cooper and F. C. Alley (Sep 1, 2010) 2-Air Pollution Control Engineering by Noel de Nevers (Apr 30, 2010) 3-Air Pollution Control (3rd Edition) by C. David Cooper and F. C. Alley (May 2002) 4-Air Pollution Control Equipment Calculations by Theodore, Louis (Apr 11, 2008) 5-Air Pollution: Its Origin and Control (3rd Edition) by Kenneth Wark, Cecil F. Warner and Wayne T. Davis (Nov 23, 1997) 6-Air Pollution Control Engineering by Noel De Nevers (Aug 1, 1994) 7-Air Pollution Control Technology Handbook (Handbook Series for Mechanical Engineering) by Schnelle Jr., Karl B. and Brown, 8-Air Pollution Control Engineering (Handbook of Environmental Engineering) by Lawrence K. Wang, Norman C. Pereira and Yung-Tse Hung (Nov 19, 2010)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Baca Gazı Kompozisyonu, Kirletici türlerine bağlı olarak arıtım yöntemleri ve tesis tasarım parametreleri, Matlab yardımıyla arıtma tesisi tasarımı hesaplaması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
22 Proje Hazırlama 1 70 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hava kirleticilerine giriş
2 Graviteli çöktürücüler
3 Islak ve Kuru siklonlar
4 Torba filtreler
5 Elektrostatik Filtreler
6 SO2 Giderim Yöntemleri-1
7 SO2 Giderim Yöntemleri-2
8 NO2 Giderim Yöntemleri-1
9 NO2 Giderim Yöntemleri-2
10 Ara Sınav
11 Absorpsiyon ve Adsorbsiyon
12 Deoksin ve Furan Giderimi
13 Biyofiltreler
14 Baca gazı Arıtımında Nanoteknolojiler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1161955 Partikül madde kontrol sistemlerini tasarlar
2 1169386 NOx giderim yöntemlerini tasarlar
3 1166533 SO2 giderim yöntemlerini tasarlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66950 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 66961 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 66962 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 66949 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 66952 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 66953 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 66963 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 66954 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 66964 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 66951 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 66955 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 66956 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 66957 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 66958 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 66959 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 66960 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek