Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103016422011 Çevre Mühendisliğinde Adsorpsiyon ve İyon Değiştirme 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Adsorpsiyon ve İyon Değişimi Proseslerinin Öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yüksel ARDALI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Reynolds, T., Unit Operations and Processes in Environmental Engineering. 1977. Reynolds, T., Unit Operations and Processes in Environmental Engineering. 1977. Adsorption, Ion Exchange and Catalysis, Design of Operations and Environmental Applications, Vassilis J. Inglezakis and Stavros G. Poulopoulos , Hardbound, 614 Pages, Published: August 2006, Imprint: Elsevier, ISBN: 978-0-444-52783-7. Ion Exchange, Adsorption and Solvent Extraction, Mu Naushad and Zeid A. Al-Othman, Chemistry Research and Applications Hardcover, Pub. Date: 2013, Pages: 348, 7x10 - (NBC-C), ISBN: 978-1-62417-887-0.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Adsorpsiyon, adsorpsiyon türleri, adsorpsiyon izotermleri, adsorpsiyonu etkileyen faktörler, adsorpsiyon ve iyon değiştirme kolonlarının dizaynı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
13 Deney 1 20 1
24 Seminer 1 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 2 20 40
22 Proje Hazırlama 1 3 3
29 Bireysel Çalışma 8 13 104
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 6 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 6 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Adsorpsiyon Teorisi
2 Adsorbentler ve özellikleri
3 Adsorbentler ve özellikleri
4 iyon değiştirme prosesleri
5 adsorpsiyon prosesleri
6 İyon değişimi ve adsorpsiyon performanslarına etki eden temel faktörler
7 İyon değişimi ve adsorpsiyon performanslarına etki eden temel faktörler
8 Arasınav
9 İyon değişimi proseslerinin endüstriyel uygulamaları
10 İyon değişimi proseslerinin endüstriyel uygulamaları
11 İyon değişimi proseslerinin endüstriyel uygulamaları
12 adsorpsiyon proseslerinin endüstriyel uygulamaları
13 adsorpsiyon proseslerinin endüstriyel uygulamaları
14 adsorpsiyon proseslerinin endüstriyel uygulamaları
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1194485 Adsorpsiyon ve İyon Değişimi Proseslerinin Çevre Mühendisliğindeki Uygulamaları Öğrenilir
2 1201440 Adsorpsiyon ve İyon Değiştirmenin endüstriyel uygulamaların öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66950 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 66961 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 66962 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 66949 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 66952 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 66953 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 66963 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 66954 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 66964 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 66951 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 66955 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 66956 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 66957 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 66958 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 66959 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 66960 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 2 3 3 4 2 3 3 5
2 3 2 4 2 3 2 3 2 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek