Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FÇM644 Endüstriyel Kirlenme, Kontrolü ve Arıtımı 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere endüstriyel kirlenme kontrolünde temel kavramların açıklanması, endüstriyel tesislerde su, hava ve katı atık yönetiminin incelenmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yüksel Ardalı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Wang, L K. and Wang M. H. S., (1992). Handbook of Industrial Waste Treatment, Marcel Dekker Inc.. 2.Riikonen N., and Jones C., (1992). Industrial Wastewater Source Control. An inspection Guide. Technomic Publ. Co. Inc. Lancaster Basel. USA. 3.Freeman H. M. (1995). Industrial Pollution Prevention Handbook. McGraw-Hill Inc. USA. 4. Haas, C.N., and Vamos R.J., 1995. Hazardous and Industrial Waste Treatment, Englewood Cliffs, Prentice Hall.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Endüstriyel tesislerde proses analizi, proses profili, atık araştırması, kirlenme profili; endüstriyel kirlenmenin çevre üzerine etkisi, tesis içi kontrol, temiz teknolojiler, geri kazanma ve yeniden kullanma; deşarj standartları ve mikrokirletici limitleri, çevre yönetim yaklaşımları ve standartları; Çevre kalitesi yönetim sistemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
21 Rapor Sunma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Tanımlar, Endüstriyel Kirlenme ve Özellikleri, Atıkların ve Atıksuların Sınıflandırılması
2 Endüstriyel atık kaynakları, türleri ve kontrol yöntemleri
3 Endüstriyel Kirlenmenin Tespiti, Kirlilik yükü
4 Endüstrilerin Kirlenme Bazında Sınıflandırılması, Atık Araştırması, Endüstrilere Kirlenme Tanımı Yaklaşımları
5 Endüstrilerde su tüketimi ve endüstriler için su hazırlanması
6 Fiziko-kimyasal arıtma yaklaşımları
7 Ön arıtma / Ortak Arıtma/ İleri Arıtma Yöntemleri
8 Kirlenme Profili
9 Ara Sınav
10 Kirlilik yüklerinin azaltılması ve tesis içi kontrol
11 Tekstil Endüstrisi Atıksularının Özellikleri ve Arıtılması
12 Mezbahalar ve Et Ürünleri Endüstrisi Atıksularının Özellikleri ve Arıtılması - Süt ve Süt Ürünleri Endüstrisi Atıksularının Özellikleri ve Arıtılması
13 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Atıksularının Özellikleri ve Arıtılması
14 Deri Endüstrisi Atıksularının Özellikleri ve Arıtılması
15 Metal Endüstrisi Atıksularının Özellikleri ve Arıtılması
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1168850 Endüstrilerden kaynaklanan kirletici türlerini belirler.
2 1170567 Endüstriye uygun arıtım yöntemlerini bulur ve tasarlar.
3 1288431 Endüstriyel faaliyetler ve bunların doğuracağı atık türleri ve kontrol yöntemlerini bilmek
4 1288432 Problem çözmede teknik/ekonomik uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi bilgisi
5 1288433 İlgili mevzuatın problem çözmede yorumlanması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66950 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 66961 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 66962 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 66949 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 66952 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 66953 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 66963 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 66954 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 66964 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 66951 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 66955 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 66956 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 66957 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 66958 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 66959 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 66960 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 2 5 4 3 4 2 4 3 3 4 4 3 2 3
2 5 4 3 5 3 3 3 2 2 2 3 4 2 2 4 3
3 4 2 3 5 5 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 2
4 5 2 4 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3
5 5 3 4 5 3 2 4 4 2 3 4 2 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek