Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FÇM641 Biyolojik Arıtma Proseslerinin Tasarımı 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Dersin amacı, biyolojik arıtmanın mekanizmasını, biyolojik reaktörlerin dizaynını ve arıtılabilirlik çalışmalarının prensiplerini öğretmektir. Böylece öğrencinin biyolojik arıtmanın çalışma mekanizması ve prensiplerini öğrenmesi, arıtımda kullanılan temel biyolojik sistemleri tanıyarak dizaynını yapabilmesi, herhangi bir atığın biyolojik olarak arıtılıp arıtılamayacağını tespit ederek, arıtım için uygun biyolojik sistemi önerebilmesi hedeflenmektedir. Biyolojik arıtma sistemlerinin tasarımında ve modellenmesinde kullanılan sistem bileşenlerinin, stokiometrik ve kinetik katsayıların doğru ve güvenilir olarak belirlenmesi büyük öneme sahiptir. Atıksu komposizyonuna ve uygulanacak arıtma prosesine bağlı olarak bu katsayılar değişim göstermektedir. Bu ders kapsamında, tasarım ve modelleme çalışmaları için gerekli olan sistem bileşenleri ve katsayılarının çeşitli yöntemler ile deneysel olarak belirlenmesi anlatılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yüksel Ardalı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Grady C.P.L., Daigger G.T. and Lim H.C. (1999) Biological wastewater treatment, Marcel Dekker Inc., New York, ISBN: 0-8247-8919-9. - Horan N.J. (1990) Biological wastewater treatment systems, John Wiley and Sons Inc., Chichester, ISBN:0-471-92258-7. - Orhon D. And Artan N. (1994) Modelling of Activated Sludge Systems, Technomic Publishing, Lancaster, ISBN:1-56676-101-8. - J.F.Malina and F.G.Pohland (1992). Design of Anaerobic Processes for the Treatment of Industrial and Municipal Wastes, Technomic Publishing Company, Inc. - İlgili konularda akademik çalışmalar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş, biyolojik arıtmanın önemi ve çalışma mekanizması, biyolojik arıtma prensibi, temel biyolojik sistemler, biyolojik reaktörlerin dizaynı, biyolojik olarak arıtılabilirliğin araştırılması, biyolojik arıtılabilirlik esaslı atıksu karakterizasyonu, biyolojik arıtma sistemlerinin tasarımında ve modellenmesinde kullanılan sistem bileşenlerinin belirlenmesi esasına ve örnek çalışmalara yer verilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
24 Seminer 1 40 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 40 1
36 Rapor 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyolojik arıtma hakkında genel bilgi
2 Biyolojik arıtmanın önemi ve çalışma mekanizması
3 Temel biyolojik sistemler ve biyolojik olarak nutrient giderimi
4 Biyolojik reaktörlerin dizaynı
5 Biyolojik arıtma kinetikleri ve modellenmesi
6 Biyolojik arıtılabilirlik esaslı atıksu karakterizasyonu
7 Biyolojik olarak arıtılabilirliğin araştırılması
8 Arasınav
9 Biyolojik arıtma sistemlerinin tasarımında ve modellenmesinde kullanılan sistem bileşenleri
10 Biyolojik arıtma sistemlerinin tasarımında ve modellenmesinde parametrelerin önemi
11 Laboratuar ölçekli biyolojik reaktörlerin kurulması ve işletilmesi
12 Pilot ölçekli biyolojik reaktörlerin kurulması ve işletilmesi
13 Endüstriyel ölçekli biyolojik reaktörlerin kurulması ve işletilmesi
14 Çeşitli endüstriyel ölçekli çalışmaların tasarım-modellemesi ve simülasyonu
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1175932 Biyolojik arıtmanın tanımını yapar.
2 1149177 Biyolojik arıtmanın önemi ve çalışma mekanizmasının ne olduğunu bilir.
3 1152720 Temel biyolojik sistemler ve biyolojik nutrient giderimi konusunda bilgi sahibi olur.
4 1158534 Biyolojik reaktörlerin dizaynı hakkında bilgi sahibi olur.
5 1173852 Biyolojik arıtma kinetikleri ve modellenmesi becerisini elde eder.
6 1183897 Biyolojik arıtılabilirlik esaslı atıksu karakterizasyonu ve biyolojik olarak arıtılabilirlik konusunda fikir sahibi olur.
7 1148997 Biyolojik arıtma sistemlerinin tasarımında ve modellenmesinde kullanılan sistem bileşenlerinin çıkarılarak irdelenmesi hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66950 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 66961 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 66962 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 66949 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 66952 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 66953 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 66963 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 66954 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 66964 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 66951 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 66955 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 66956 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 66957 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 66958 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 66959 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 66960 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 5
2 4 4 2 3 3 2 2 2 4 5 3 4 3 3 3 4
3 3 2 3 4 2 3 3 2 3 4 2 4 3 4 4 4
4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4
5 4 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3
6 5 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 4
7 5 4 3 4 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek