Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ENVE625 Waste Minimization, Recycling And Cleaner Technologies 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Dersin amacı, endüstriyel kirlenme kontrolünün en etkin ve geniş kapsamlı şeklini oluşturan temiz teknoloji kavramının ve temiz teknoloji uygulamalarının kavramsal olarak ve uygulama örneklerinden yararlanılarak açıklanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Gülfem Bakan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. W.S. and Skinner,J.H., (1998) Waste Minimization and Clean Technology; Waste Management Strategies fort he Future. 2. Elkington,J., Shopley, J., ( 1989) Cleaning Up : US Waste Management Technology and 3rd World Development, World Resources Institute.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temiz teknolojilere olan gereksinim , temiz teknolojilerin gelişimini etkileyen faktörler ve düzenlemeler; geri kazanım ve yeniden kullanım, atık minimizasyonu, endüstriyel risk yönetimi, sürdürülebilir kalkınma, kaynak sınırlamaları, ekolojik etiketleme, çevresel denetimler, pazarlama, biyolojik bozunabilirlik, tehlikeli atık ve atıksu kontrol ve arıtımı, standartlar, enerji ile ilgili konular : yenilenebilir enerji, enerji tasarrufu, teknosistemlerin termodinamiği, yeşil teknoloji, temiz üretim ve atık yönetimi stratejileri ;atık arıtımı ve arazide iyileştirme teknolojileri; otomasyon ve enstrümentasyon, merkezi ve merkezi olmayan üretim, entegre üretim.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
23 Proje Sunma 1 30 1
48 Sözlü Sınav 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atık minimizasyonu, geri dönüşüm ve geri kazanım teorisi
2 Temiz üretim teorisi
3 Kirlilik önleme ve endüstriyel uygulamalar
4 Yeşil mühendislik teorisi ve pratiği
5 Temiz üretim için yeşil kimya
6 Kirlilik kontrolü - Kirlilik önleme
7 Temiz üretim ve atık yönetimi stratejileri
8 ARASINAV
9 Ekoetiketleme ve çevresel kontroller
10 Enerji uygulamaları : yenilenebilir enerji ve enerji tasarrufu
11 Sürdürülebilir yaşam ve sürdürülebilir kalkınma
12 Endüstriyel risk değerlendirme
13 Endüstriyel risk yönetimi
14 Endüstriyel simbiosis ve entegre üretim
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546804 Atık minimizasyonu, geri dönüşümü ve temiz üretim tekniklerini uygulayabilme
2 1546801 Yeşil teknolojiler ve yaşam boyu izleme yaklaşımları pratiği edinir
3 1546803 endüstriyel risk yönetimi uygular
4 1546802 Seçili bir endüstriye temiz üretim teknolojisi uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74682 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 74693 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 74694 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 74681 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 74684 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 74685 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 74695 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 74686 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 74696 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 74683 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 74687 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 74688 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 74689 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 74690 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 74691 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 74692 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 2 4 4 2 4 2 4 3 2 2 2 2 3 3
2 4 3 2 4 4 2 3 2 4 3 2 2 2 3 3 3
3 4 3 2 4 4 2 3 2 4 3 2 2 2 2 3 3
4 4 4 2 4 4 3 4 2 4 4 2 3 2 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek