Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FÇM643 Membran Prosesler 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Membran proseslerin tanımı, teorisi ve uygulamaları hakkında genel bir bilgi kazandırılması ve çevre mühendisliği uygulamaları için yeni bir bakış açısı oluşturması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ümmihan DANIŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Su/Atıksu Arıtılması ve Geri Kazanılmasında Membran Teknolojileri ve Su Arıtma, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cilt 1, Cilt 2 ve Cilt 3 Editör: Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Türkiye Çevre Koruma Vakfı, Ankara, 2018.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Membran proseslerine giriş, Mikrofiltrasyon, Ultrafiltrasyon, Nanofiltrasyon, Ters osmoz ve ileri osmoz, Membran distilasyonu, Pervoporasyon, Membran kirlenmesi, Konsantrasyon Polarizasyonu ve kirleme , Mikrobiyal yakıt hücreleri, Membran proseslerinin uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 3 90 1
5 Derse Katılım 14 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 3 4 12
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
23 Proje Sunma 1 2 2
27 Makale Yazma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 35 105
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Membran proseslerine giriş storage/app/public/ummuhan.danis/121666
2 Mikrofiltrasyon cilt-1.pdf
3 Ultrafiltrasyon
4 Nanofiltrasyon
5 Ters osmoz ve İleri osmoz, Arasınav I
6 Membran distilasyonu
7 Pervaporasyon
8 Membran kirlenmesi cilt-2.pdf
storage/app/public/ummuhan.danis/121666
9 Arasınav II cilt-2.pdf
10 Konsantrasyon polarizasyonu ve kirlenme modelleri
11 Su ve atıksu arıtımına membran proseslerinin uygulamaları
12 Su ve atıksu arıtımına membran proseslerinin uygulamaları cilt-3.pdf
13 Su ve atıksu arıtımına membran proseslerinin uygulamaları, Arasınav III
14 Su ve atıksu arıtımına membran proseslerinin uygulamaları cilt-3.pdf
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293377 Membran proseslerinin teorisi ve uygulamaları hakkında bilgi edinir.
2 1293378 Membran proseslerinin avantaj ve dezavantajlarını tanımlar.
3 1293379 Klasik arıtım prosesleri ile membran proseslerinin kıyaslamasını yapar
4 1293380 Konsantrasyon polarizasyonu , membran kirlenmesini kavramlarını açıklar ve model geliştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66950 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 66961 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 66962 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 66949 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 66952 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 66953 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 66963 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 66954 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 66964 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 66951 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 66955 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 66956 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 66957 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 66958 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 66959 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 66960 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 3
2 4 4
3 4 4
4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek