Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FÇM602 Çevre Mühendisliğinde Laboratuar Teknikleri ve Veri Analizi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Çevre mühendisliği eğitiminde verilerin değerlendirilmesi konusunda istatistiksel çalışmalar yaptırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Andaç Akdemir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TS EN 17025,

Staj Durumu

Yok

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Normal Dağılım ve Z testi
2 T Dağılımı ve T Testi
3 F Dağılımı ve F testi
4 ANOVA ve MANOVA
5 LABORATUVAR AKREDİTASYON VE ISO 17025
6 ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ HESAPLAMALARI METOT VALİDASYON VE DOĞRULAMA PARAMETRELERİ
7 ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ HESAPLAMALARI METOT VALİDASYON VE DOĞRULAMA PARAMETRELERİ
8 ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ HESAPLAMALARI METOT VALİDASYON VE DOĞRULAMA PARAMETRELERİ
9 Ortalama Karşılaştırma Testleri (İşaret testi, Wilcoxon testi, diğer parametrik olmayan testler)
10 Ortalama Karşılaştırma Testleri (Cochran t testi, Mann Whitney U testi, Tukey çubuk testi, Kruskal Wallis testi)
11 Standart Sapma Karşılaştırma Testleri (Siegel-Tukey testi, Levene testi)
12 Ara Sınav
13 Standart Sapma Karşılaştırma Testleri (Bartlett testi, Hartley testi)
14 Öğrenci Sunumlarının Dinlenmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74682 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 74693 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 74694 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 74681 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 74684 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 74685 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 74695 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 74686 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 74696 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 74683 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 74687 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 74688 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 74689 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 74690 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 74691 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 74692 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi