Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FÇM608 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Yenilenebilir enerji kaynakları ve bunlardan yararlanma yolları, yenilenebilir enerjiden yararlanmanın çevresel faydaları ve biyogaz üretmenin yolları hakkında öğrencileri bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bahtiyar ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Wind Turbine Power Calculations, The Royal Academy of Engineering 2) G. Saur and A. Milbrandt, Renewable Hydrogen Potential from Biogas in the United States, National Renewable Energy Laboratory of USA 3) John Twidell and Tony Weir, Renewable Energy Resources, Taylor and Francis, Newyork, 2006. 4) Thomas A. Milne, Carolyn C. Elam and Robert J. Evans, Hydrogen from Biomass and Research Challenges, National Renewable Energy Laboratory, USA. 5) Mukund R. Patel, Wind and Solar Power Systems: Design, Analysis, and Operation, Taylor and Francis, London 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yenilenebilir enerji ve yenilenebilir enerjiden yararlanmanın çevresel faydaları. Güneş, rüzgar, dalga, biyokütle ve hidrojen enerjileri. Katı atık bertaraf yöntemlerinden yakma ve katı atıktan biyogaz üretme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 14 1
10 Tartışma 1 16 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
28 Makale Kritik Etme 1 10 1
2 Final Sınavı 1 60 1
39 Rapor Sunma 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 5 3 15
20 Rapor Hazırlama 1 15 15
21 Rapor Sunma 1 3 3
28 Makale Kritik Etme 8 3 24
29 Bireysel Çalışma 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yenilenebilir enerji ve yenilenebilir enerji kaynakları
2 Yenilenebilir enerjinin çevre mühendisliği açısından rolü
3 Güneş enerjisi ve faydalanma yolları
4 Rüzgar enerjisi ve faydalanma yolları
5 Dalga Enerjisi ve faydalanma yolları
6 Hidrojen enerjisi ve hidrojen enerjisinden faydalanma yolları
7 Biyokütle enerjisi ve faydalanma yolları
8 Ara sınav
9 Biyogaz üretme teknolojisi
10 Katı atık yakmanın faydaları ve zararları
11 Katı atıktan biyogaz üretme metodları
12 Hidroelektrik üretmenin faydaları ve çevresel etkileri
13 Enerji tasarrufu
14 Küresel ısınma ve yenilenebilir enerjini rolü
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288084 Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve faydaları hakkında bilgi sahibi olacak
2 1288085 Yenilenebilir Enerjiden Yararlanma Yollarını ve yöntemlerini bilecek
3 1288086 Çevre Mühendislerinin yenilenebilir enerjideki rolünü kavrayabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66950 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 66961 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 66962 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 66949 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 66952 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 66953 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 66963 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 66954 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 66964 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 66951 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 66955 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 66956 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 66957 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 66958 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 66959 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 66960 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 3 4 4 2 2 3 2 2 3 2 4 2 2
2 2 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 3 2 3 2 3
3 2 2 3 2 2 3 1 1 1 2 3 2 1 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek