Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FÇM607 Su Arıtma Teknolojileri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencileri su ve atıksu karakteristikleri, ön arıtım, fiziko-kimyasal arıtım yöntemleri, biyolojik arıtım ve çeşitli su kaynakları için su arıtım ünitelerinin projelendirilmesi konusunda bilgilendirmektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hanife Büyükgüngör

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Eroğlu V., Su Tasfiyesi, Çevre Orman Bakanlığı Yayınları, 2008, Ankara 2. Simon A. Parsons and Bruce Jefferson, Introduction to Potable Water Treatment Processes, Blackwell Publishing Ltd, 2006. 3. Büyükgüngör H., Atıksu Arıtım Yöntemleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayını, 2003, Samsun 4.Tchobanoglous, G., and Burton, F., 1991. Wastewater Engineering Treatment, Disposal and Reuse, Metcalf and Eddy, Inc.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Su ve Atıksuların (Evsel ve Endüstriyel) Karakteristikleri, Kaynakları ve Prensipleri, Su ve Atıksu Arıtımı, Ön Arıtım ve Birincil Arıtım (Sedimantasyon, Hava Flotasyonu, Dengeleme, Nötralizasyon, Oksijen Transferi ve Havalandırma), Biyolojik Arıtım , İleri arıtıma giriş

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 25 1
4 Quiz 1 15 1
5 Derse Katılım 1 10 1
22 Proje Hazırlama 1 25 1
23 Proje Sunma 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yüzey ve yeraltı su kaynakları
2 Evsel atıksu özellikleri
3 Endüstriyel atıksu özellikleri
4 Ön arıtım yöntemleri
5 Ön arıtım projelendirme kriterleri
6 Birincil arıtım yöntemleri
7 Birincilarıtım projelendirme kriterleri
8 Ara sınav
9 İkincil arıtım yöntemleri
10 İkincil arıtım projelendirme kriterleri
11 Alıcı ortamlara deşarj kriterleri
12 Kanalizasyon sistemlerine deşarj kriterleri
13 Proje uygulamaları
14 Proje uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292362 Su ve atıksu özelliklerini bilir.
2 1292363 Su arıtım yöntemlerini bilir.
3 1292364 Tasarım parametrelerini öğrenir ve projelendirme yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66950 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 66961 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 66962 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 66949 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 66952 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 66953 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 66963 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 66954 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 66964 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 66951 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 66955 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 66956 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 66957 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 66958 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 66959 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 66960 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek