Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FÇM612 Tehlikeli Atık ve Yönetim Prensipleri ve Giderimi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Tehlikeli atıkların tür ve özelliklerinin değerlendirilmesi ve tehlikeli atık yönetiminin araştırılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yüksel ARDALI, Doç.Dr. Semra ÇORUH

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

LaGrega, M. D.; Philip L.B., Hazardous Waste Management. McGraw-Hill, New York, OH, C. H. ,2001, Hazardous and Radioactive Waste Treatment Technologies Handbook, CRC Press. Grasso, D., 2000. Hazardous Waste Site Remediation: Source Control

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tehlikeli atık yönetiminin temel ilkeleri, tanımlar ve temel terimler, proses ilkeleri, mevcut uygulama örnekleri çevresel denetimler, kirlilik kontrolü, tesislerin geliştirilmesi ve işletilmesi, arıtma ve uzaklaştırma yöntemleri, fizikokimyasal prosesler, biyolojik metodlar, stabilizasyon ve katılaştırma, ısıl metodlar, arazide uzaklaştırma, eski katı atık depolama alanlarının iyileştirilmesi, tehlikeli atık mevzuatı, tehlikeli atıkların ülkeler arası taşınması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
21 Rapor Sunma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 teorik atık yönetiminin temel ilkeleri, tanımlar ve temel terimler
2 proses ilkeleri, mevcut uygulama örnekleri
3 çevresel denetimler, kirlilik kontrolü, tesislerin geliştirilmesi, ve işletilmesi
4 arıtma ve uzaklaştırma metodları
5 fizikokimyasal metodlar
6 biyolojik metodlar
7 biyolojik metodlar
8 stabilizasyon ve katılaştırma
9 ısıl metodlar
10 arasınav
11 arazide uzaklaştırma
12 eski katı atık depo alanlarının iyileştirilmesi
13 tehlikeli atık mevzuatı
14 tehlikeli atıkların ülkeler arası taşınması
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1401353 Tehlikeli atıkların tanımı ve tehlikeli atık yönetimi
2 1401365 Tehlikeli atıklarla kirlenmiş sahalar için uygun arıtma sisteminin seçimi
3 1401484 Önceki deneysel verilere ve sonuçlara dayanarak hedeflenen tehlikeli atıklar için iyileştirici sistemlerin tasarımı
4 1404487 Tehlikeli atıkların yönetimi sırasında karşılaşılan problemlerin tespiti
5 1407840 Tehlikeli atık mevzuatı hakkında bilgi sahibi olunması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74682 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 74693 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 74694 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 74681 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 74684 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 74685 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 74695 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 74686 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 74696 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 74683 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 74687 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 74688 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 74689 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 74690 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 74691 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 74692 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 3 3 2 4 3 2 2 2 4 3 3 3 3
2 3 3 2 3 4 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 3
3 4 3 3 4 4 2 4 4 2 2 2 4 3 3 4 3
4 4 4 2 4 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3
5 3 3 2 2 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek