Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FÇM615 Risk Bazlı Kirlenmiş Alanların Belirlenmesi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilerin kirlenmiş alanların risk tayinini anlayabilmesi ve pratikte uygulanabilmesi hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Burcu Güngör

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

"Risk-Based Contaminated Land Investigation and Assessment" page Risk-Based Contaminated Land Investigation and Assessment (ed) Judith Petts, Tom Cairney, Wiley, Ltd., 1997 Risk Assessment Methods: Approaches for Assessing Health and Environmental Risks, V.T. Covello, M.W. Merkhoher, Plenum Press, Newyork, 1993

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
14 Gözlem 1 20 1
17 Alan Çalışması 1 15 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
24 Seminer 1 25 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 60 1
41 Proje Sunma 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kirlenmiş bölge tanımlamaları
2 Zarar ve risk
3 Risk tayini ve yönetimi tanımlamaları
4 Risk yönetiminde bölgenin araştırılması: Toprak kirliliği
5 Örnekleme stratejileri, analizler, araştırma modelleri
6 Risk yönetiminde bölgenin araştırılması: Su kirliliği
7 Arasınav
8 Kalitatif Risk tayini
9 Risk Derecelendirilmesi ve Yarı Kantitatif Değerlendirmeler
10 Risk tayini sonuçlarının değerlendirilmesi
11 Risk tayinin verimliliği
12 Toprakta risk tayini ve değerlendirilmesi örnekleri
13 Suda risk tayini ve değerlendirilmesi örnekleri
14 risk tayini ve değerlendirilmesi örnekleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1432879 Kirlenmiş bölgeleri tanımlar ve atık karakterizasyonu yapabilir
2 1432968 bölgesel risk analizleri yapabilir
3 1432981 risk analizi sonuçlarını değerlendirerek geleceğe yönelik çıkarımlar yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74682 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 74693 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 74694 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 74681 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 74684 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 74685 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 74695 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 74686 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 74696 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 74683 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 74687 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 74688 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 74689 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 74690 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 74691 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 74692 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi