Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103016152011 Risk Bazlı Kirlenmiş Alanların Belirlenmesi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Öğrencilerin kirlenmiş alanların risk tayinini anlayabilmesi ve pratikte uygulanabilmesi hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Burcu Güngör

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

"Risk-Based Contaminated Land Investigation and Assessment" page Risk-Based Contaminated Land Investigation and Assessment (ed) Judith Petts, Tom Cairney, Wiley, Ltd., 1997 Risk Assessment Methods: Approaches for Assessing Health and Environmental Risks, V.T. Covello, M.W. Merkhoher, Plenum Press, Newyork, 1993

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
14 Gözlem 1 20 1
17 Alan Çalışması 1 15 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
24 Seminer 1 25 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 60 1
41 Proje Sunma 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kirlenmiş bölge tanımlamaları
2 Zarar ve risk
3 Risk tayini ve yönetimi tanımlamaları
4 Risk yönetiminde bölgenin araştırılması: Toprak kirliliği
5 Örnekleme stratejileri, analizler, araştırma modelleri
6 Risk yönetiminde bölgenin araştırılması: Su kirliliği
7 Arasınav
8 Kalitatif Risk tayini
9 Risk Derecelendirilmesi ve Yarı Kantitatif Değerlendirmeler
10 Risk tayini sonuçlarının değerlendirilmesi
11 Risk tayinin verimliliği
12 Toprakta risk tayini ve değerlendirilmesi örnekleri
13 Suda risk tayini ve değerlendirilmesi örnekleri
14 risk tayini ve değerlendirilmesi örnekleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1206726 Kirlenmiş bölgeleri tanımlar ve atık karakterizasyonu yapabilir
2 1206819 bölgesel risk analizleri yapabilir
3 1206833 risk analizi sonuçlarını değerlendirerek geleceğe yönelik çıkarımlar yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66950 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 66961 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 66962 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 66949 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 66952 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 66953 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 66963 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 66954 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 66964 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 66951 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 66955 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 66956 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 66957 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 66958 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 66959 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 66960 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi