Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FÇM617 Doğal Materyallerin Çevre Mühendisliğinde Kullanım Alanları 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Çevre Mühendisliği alanında kullanılan doğal materyalleri tanıtılması, arıtım teknolojisinde kullanımının anlatılması ve laboratuar uygulamaları konusunda bilgi verilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ayşe Kuleyin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gottardi, G., 1978. Mineralogy and Crystal Chemistry of Zeolites, Natural Zeolites: Occurence, Properties, Use, Ed. L.B. Sand and F.A. Mumpton, Pergamon Press, 31-44. Mumpton, F.A., 1978. Natural Zeolites: A New Industrial Mineral Commodity, Natural Zeolites: Occurence, Properties, Use, Ed. L.B. Sand and F.A. Mumpton, Pergamon Press, 3-27. Tsitsishvili, G.V., Andronikashvili, T.G., Kirov, G.N., Filizova, L.D., 1992. Natural Zeolites, Ellis Harwood Ltd. Ed. Williams, P.A., 290 pp. DPT, 1996. VII. Beş Yıllık Kalıkınma Planı, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Diğer Endüstri Mineralleri, Cilt-1, Ankara, Yayın No; DPT:2421-ÖİK:480.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çevre Mühendisliği alanında kullanılan doğal materyaller: killer ve zeolitler. Materyallerin minerolojik yapıları ve genel özellikleri. Materyallerin iyon değiştirme ve adsorbsiyon özellikleri ve bu özellikleri iyileştirme yöntemleri. Doğal halde ağır metal gideriminde ve amonyak gideriminde kullanımları. Çeşitli yüzey aktif maddelerle modifikasyonu. Modifiye zeolitlerin organik madde içeriği yüksek atıksuların arıtımında kullanılması (fenol, klorofenol, klorlu pestisitler, tekstil boyar maddeleri,…vs. içeren atıksular gibi) Kil ve zeolitlerin hava kirliliği alanında kullanımları. Killerin katı atık düzenli depolama tesislerinde zemin kaplama malzemesi olarak kullanılması. Ülkemizde kil ve zeolit bulunan yöreler, rezervleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 1 25 1
28 Makale Kritik Etme 2 25 1
2 Final Sınavı 0 50 1
39 Rapor Sunma 0 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
21 Rapor Sunma 1 3 3
24 Seminer 1 3 3
28 Makale Kritik Etme 2 12 24
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 giriş
2 Çevre Mühendisliği alanında kullanılan doğal materyaller: killer ve zeolitler. ZEOLİT.ppt
3 Materyallerin minerolojik yapıları ve genel özellikleri. ZEOLİT.ppt
4 Materyallerin iyon değiştirme ve adsorbsiyon özellikleri ve bu özellikleri iyileştirme yöntemleri. zeolitler ve adsorbent olarak kullanımı sunum.pptx
5 Doğal halde ağır metal gideriminde ve amonyak gideriminde kullanımları. zeolitler ve adsorbent olarak kullanımı sunum.pptx
6 biyosorpsiyon BİYOSORBENTLER 2003.ppt
7 biyosorbentler BİYOSORBENTLER 2003.ppt
8 ) Kil ve zeolitlerin hava kirliliği alanında kullanımları. KİLLER.pptx
9 Killerin katı atık düzenli depolama tesislerinde zemin kaplama malzemesi olarak kullanılması. KİLLERİN ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE KULLANIM ALANLARI.ppt
10 izotem ve kinetik modeller İZOTERM VE KİNETİK ÇALIŞMLARI ders notu.pptx
11 arasınav
12 makale araştırması
13 makale araştırması
14 makale sunumu
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1547443 çevre mühendisliğinde kullanılan doğal materyallerin neler olduğunu bilir
2 1547445 doğal materyallerin adsorpsiyon ve iyon değiştirme özelliklerini bilir
3 1547444 ülkemizdeki doğal materyallerin neler olduğunu bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74682 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 74693 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 74694 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 74681 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 74684 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 74685 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 74695 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 74686 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 74696 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 74683 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 74687 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 74688 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 74689 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 74690 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 74691 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 74692 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 2 1
2 3 4 4 2 2
3 1 4 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek